»Ob pomanjkanju električne energije bomo porabo stavbe lahko prilagajali«

Osnovna šola Idrija s športnim centrom del pilotnega projekta 3Smart, s katerim poskušajo čim bolj učinkovito upravljati stavbe in prihraniti pri porabi energije.
Fotografija: OŠ Idrija je del pilotnega projekta 3Smart. FOTO: Petra Kavčič
Odpri galerijo
OŠ Idrija je del pilotnega projekta 3Smart. FOTO: Petra Kavčič

Idrija – Projekt 3Smart, v katerega je kot eden od petih pilotnih območij vključena občina Idrija, je namenjen izboljšanju energetske zanesljivosti in učinkovitosti. Glavni cilj je zagotoviti tehnološke in zakonodajne osnove ter pogoje za energetsko upravljanje stavb, omrežij in večjih infrastruktur v Podonavju. V Idriji so kot »vzorčni primer« vzeli osnovno šolo in športni center.

O konkretnih prijemih je Tadej Rupnik z občine Idrija povedal: »3Smart dela na treh nivojih – na nivoju omrežja, upravljanja v zgradbah in na nivoju posameznih con. Na področju energije in dostopa do omrežja bomo Osnovni šoli Idrija omogočili prilagajanje odjema energije glede na ponudbo dobavitelja. Če bo električne energije primanjkovalo, bomo porabo stavbe na primer lahko prilagodili, a ne na račun uporabnikov, se pravi učencev in učiteljev. Na nivoju posameznih con, šolskih učilnic, je prednost ta, da imamo popolno kontrolo za vsako posebej – od uravnavanja temperature do vlažnosti.« Če je torej učilnica prazna, se lahko prek omrežja prilagodi ogrevanje v njej.

Projekt je sicer nekoliko zapletla energetska sanacija šole, ki še zmeraj ni zaključena, zato so se snovalcem nekatere že obstoječe rešitve »podrle«, a jih nameravajo v kratkem rešiti. »V nekaterih razredih ni bilo pretoka v radiatorjih, ker je bil notri zrak. Dogajalo se je tudi to, da so učenci pobrali baterije iz ventila na radiatorju, zato se ta ni mogel odzvati na zahtevo, naj se odpre ali zapre. Težave so tudi s samimi ventili,« je opisal »porodne krče« Rupnik. Tudi specifičnemu profilu uporabnikov v prostoru, se pravi otrokom, bo treba prilagoditi nekatere rešitve.

Ivica Vončina, ravnateljica OŠ Idrija, o konkretnih prihrankih s projektom 3Smart še ne more govoriti. FOTO: Anja Intihar
Ivica Vončina, ravnateljica OŠ Idrija, o konkretnih prihrankih s projektom 3Smart še ne more govoriti. FOTO: Anja Intihar


Znižali priključno moč štirih objektov


Kaj konkretno so na šoli predelali oziroma vgradili? »Postavili smo sončno elektrarno, vremensko postajo, v okrog 44 učilnicah smo vse radiatorje opremili z daljinsko vodenimi glavami ter v prostore namestili senzorje prisotnosti, temperature ter vlage. V kurilnici smo postavili 50-kilovatno kogeneracijo elektrike in toplote, zagotovili pa tudi strežniško in omrežno infrastrukturo, da vse naprave delujejo med seboj,« je povedal Tadej Rupnik.

O energijskih prihrankih je dodal: »Vsakič, ko se učilnica ne bo ogrevala brez potrebe, bomo prihranili. Kot tudi pri proizvedeni energiji, za katero ne bo treba plačevati omrežnine in prispevkov. Znižali smo priključno moč štirih objektov za skoraj polovico, v odstotkih pa bomo prihranke natančno prepoznali šele v prihodnosti.«

Idrijski del projekta je skupaj vreden dobrih 360.000 evrov. FOTO: David Stegu
Idrijski del projekta je skupaj vreden dobrih 360.000 evrov. FOTO: David Stegu


Ravnateljica Osnovne šole Idrija Ivica Vončina je o pomenu vključenosti šole v projekt 3Smart dodala: »Šola je javni zavod, ki ga financirata ministrstvo in občina. V največjem interesu nam je, da je financiranje stavbe čim nižje. Iz poročil za leti 2017 in 2018 je razvidno, da smo na račun ogrevanja prihranili skoraj 30.000 evrov. Ker pa sam projekt 3Smart ni trajal vse leto, ne moremo zagotoviti, da je prihranek prišel ravno iz tega naslova. Ogrevanje zdaj plačujemo po porabi, ne več pavšalno. Zdaj se izvaja še sanacija, bivalni pogoji so se spremenili. Lahko pa potrdim, da smo prihranili pri porabi električne energije.«Vodilni partner projekta 3Smart je Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, sodeluje pa še 17 partnerjev iz šestih držav. V Sloveniji so k projektu pristopili Elektro Primorska, E3 in občina Idrija, pridruženi partner je Agencija GOLEA.

Župan občine Idrija Tomaž Vencelj je povedal, da je občina zavezana zmanjševanju ogljičnega odtisa in tudi s takšnimi projekti služi drugim slovenskim občinam kot primer dobre prakse. »Občina bo v prihodnosti delovala v smeri energetske sanacije javnih objektov, imamo pa velike možnosti izkoriščanja obnovljivih virov v vodi, ki se zadržuje v idrijskih rovih.«

Idrijski del projekta je skupaj vreden dobrih 360.000 evrov, 85 odstotkov je financiral podonavski transnacionalni sklad Interreg, ostalo je dodala občina. Skupna vrednost celotnega projekta pa je 3,7 milijona evrov.

Preberite še:

Komentarji: