Spremembe, ki Slovence čakajo v letu 2021

Med drugim nas čakata popis prebivalstva in dvig minimalne plače.
Fotografija: Z novim letom začenjajo veljati številne spremembe. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Z novim letom začenjajo veljati številne spremembe. FOTO: Blaž Samec

Z novim letom začenja veljati kar nekaj zakonodajnih sprememb, ki bodo vplivale na življenje mnogih Slovencev.

Z današnjo uveljavitvijo novega zakona o davku na motorna vozila se je obdavčitev motornih vozil preoblikovala tako, da bo namesto prodajne cene odločilna okoljska komponenta. Pri nakupu dražjih vozil ni več treba plačati dodatnega davka na luksuzne avtomobile, administrativni postopki pri nakupu vozil pa se poenostavljajo.

Kdor bo kupil avto po novem letu, mu bodo davek obračunali v skladu z novo lestvico, po kateri je davčna stopnja določena v odvisnosti od izpustov ogljikovega dioksida, emisijskega standarda euro ter vrste goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila. Za električna vozila in druga motorna vozila brez izpustov je višina davka določena pri nič evrov.

Hkrati se je ukinil dodatni davek, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra uveden sredi leta 2012. Tudi zato vlada pričakuje, da se bodo prilivi od obdavčitve motornih vozil v državni proračun zmanjšali s predlanskih 45 milijonov evrov na približno 16 milijonov evrov letos.

Kako se bodo spremembe kazale pri cenah motornih vozil, je sicer odvisno od trgovcev. Vlada je izračunala, da se bo davčna obveznost pri nakupu modela renault clio zmanjšala z 249 evrov na 66, pri nakupu 20.000 evrov vrednega modela volkswagen golf pa s 650 evrov na 82. Najopaznejši bi moral biti po teh izračunih prihranek pri nakupu dražjih modelov. Porsche v vrednosti 190.000 evrov bo po novem obremenjen z davkom v višini 9.000 evrov. Kdor bi ga kupil že lani, pa bi moral plačati 77.000 evrov davka. Tudi zato so številni dražje avtomobile kupovali v tujini.

Kulturni evro

Danes je začel veljati zakon o dodatnih sredstvih za nekatere nujne programe v kulturi, popularno imenovan zakon o kulturnem evru. Z njim bo kultura v obdobju do leta 2027 predvidoma bogatejša za 122,6 milijona evrov. Za letos napoveduje 9,3 milijona evrov sredstev.Od danes bo pri plačilih na spletu obvezna uporaba dveh varnostnih elementov od treh, ki dokazujejo, da je plačnik imetnik plačilne kartice. Na spletnih prodajnih mestih znotraj EU tako ne bo več zadostovalo potrjevanje z enkratnim geslom, prejetim prek sporočila sms. Varnostni elementi so nekaj, kar uporabnik ve (geslo, koda PIN ali odgovor na varnostno vprašanje), nekaj, kar ima (pametni telefon ali druga mobilna naprava), in nekaj, kar je (prstni odtis, roženica, obraz, glas).

Po nekaterih informacijah se banke sicer bojijo, da bodo morale zaradi nepripravljenosti največjih ponudnikov plačilnih storitev zavrniti velik del plačil. Banka Slovenije naj bi jim zato po neuradnih informacijah svetovala beleženje morebitnih zapletov in obveščanje o njih.

Višja minimalna plača

Od danes se bo za izračun minimalne plače uporabljala nova formula, na podlagi katere bo morala za najmanj 20 odstotkov, a ne za več kot 40 presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Po trenutnem izračunu bi neto minimalna plača znašala 736 evrov neto. 

Z omenjeno novelo je z letošnjim letom za določanje višine minimalne plače pomemben tudi znesek minimalnih življenjskih stroškov. Že z lanskim letom pa so bili iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, tako da so bili izplačani posebej. Novo višino minimalne plače bo določil minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. V uradnem listu jo mora objaviti najpozneje do 31. januarja tekočega leta.

Novosti na področju upokojevanja

Na pokojninskem področju je z novim letom več novosti. Odmerni odstotek za pokojninsko osnovo pri moških je višji. Po pokojninski noveli, ki se je začela uporabljati danes, je pokojninska doba brez dokupa tudi tista, ki jo je posameznik dokupil do konca leta 2012. Pravice individualnih kmetov pa so izenačene s pravicami združenih kmetov.
 
Preberite tudi:

Velika novost glede upokojevanjaLestvica odmernih odstotkov za izračun pokojninske osnove za moške se bo v skladu s pokojninsko novelo, ki je začela veljati v začetku leta 2020, postopno do leta 2025 izenačila z odmerno lestvico za ženske. Odmerni odstotek za moške s 40 leti pokojninske dobe bo tako letos znašal 59,5 odstotka, 1. januarja 2025 pa 63,5 odstotka. Odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe bo za moške letos v višini 27,5 odstotka, vsako naslednje leto pa se bo zviševal in bo od 1. januarja 2025 dalje 29,5 odstotka, kot znaša za ženske že od 1. januarja 2020. Glede na postopno zviševanje odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe za moške se zvišuje tudi odstotek odmere invalidske pokojnine za primer invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Letos znaša 59,5 odstotka od pokojninske osnove.

Tako moški kot ženska se lahko starostno upokojita, če sta stara 60 let in imata 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma če sta stara 65 let in imata najmanj 15 let zavarovalne dobe. Zaradi skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje pred 18. letom starosti pa se oseba lahko starostno upokoji tudi mlajša. Predčasno se je mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe z dokupom. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve 65. leta zmanjša za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov. Vdova oziroma vdovec se letos lahko upokoji, če je bil ob smrti zakonca že star 57 let in šest mesecev.

Tistim z dokupljeno pokojninsko dobo do konca leta 2012 bo pokojnina odmerjena na novo
Pokojninski zavod bo moral zavarovancem, ki so do konca leta 2012 dokupili pokojninsko dobo in z njo uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine. Pri tem bo dokupljena doba do konca leta 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo dela pokojnine bo zavarovancu pripadalo od 1. januarja letos.

Pokojnine z januarjem višje za 2,5 odstotka
Pokojnine in drugi prejemki razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo se bodo uskladili januarja, in sicer za 2,5 odstotka. Letni dodatek pa bo junija izplačan v petih različnih zneskih, ki se bodo gibali od 135 do 445 evrov. Novost je, da bo tistim, ki prejemajo sorazmerni del pokojnine, skupni znesek pokojnine pa ne presega 525 evrov, letni dodatek v višini 445 evrov izplačan v celoti in ne v sorazmernem delu.

Preberite tudi:

Znano, kdaj se bodo številni Slovenci razveselili finančnega dodatka

Komentarji: