Prvi predlagani ukrepi zadovoljivi, a bo treba sprejeti še nove

Olimpijski komite Slovenije je opozoril, da je ogroženih na stotine delovnih mest, in je predstavil še deset novih ukrepov.
Fotografija: Slovenski šport bo krepko čutil posledice epidemije koronavirusa, zato upa, da bo pomagala tudi država s svojimi ukrepi. FOTO: Marko Feist/Delo
Odpri galerijo
Slovenski šport bo krepko čutil posledice epidemije koronavirusa, zato upa, da bo pomagala tudi država s svojimi ukrepi. FOTO: Marko Feist/Delo

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je v sporočilu za javnost ukrepe zakona, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa, ocenil kot ustrezne tudi za zaposlene v športu. Opozoril pa je, da je nujno treba sprejeti tudi ukrepe, ki bodo ublažili izpad prihodkov športnih organizacij.

»Menimo, da je poleg ustreznih začasnih ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah ter izredna pomoč za samozaposlene športne delavce in poklicne športnike nujno treba sprejeti tudi ukrepe, ki bodo ublažili izpad prihodkov športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev, športnikov vseh starosti in kategorij, ter obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji,« je zapisal OKS v pismu, ki ga je podpisal predsednik slovenskega olimpijskega gibanja Bogdan Gabrovec.


Ogroženih 800 delovnih mest in 4200 zunanjih sodelavcev


OKS je opravil poizvedbo med športnimi organizacijami o posledicah epidemije koronavirusa, od prek 2000 registriranih športnih organizacij je dobil odzive 613, od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev. Iz doslej zbranih podatkov je ogroženih prek 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in približno 4200 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih.

Predviden izpad prihodkov iz že doslej prejetih odgovorov bo skoraj 25,5 milijona evrov, česar tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. OKS predlaga zato posebno državno finančno pomoč športnim organizacijam v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem vladnega strokovnega sveta za šport.

Prvega moža OKS Bogdana Gabrovca (levo) in olimpionika Miroslava Cerarja, ki bi moral biti vodja slovenske olimpijske odprave v Tokiu, čakajo naporni dnevi in meseci. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Prvega moža OKS Bogdana Gabrovca (levo) in olimpionika Miroslava Cerarja, ki bi moral biti vodja slovenske olimpijske odprave v Tokiu, čakajo naporni dnevi in meseci. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


OKS je skupaj predlagal deset nadaljnjih ukrepov za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije. Pri sponzorstvih predlagajo popolno oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za prejemnika sponzorstva za dejavnosti športnih klubov in drugih športnih organizacij, prav tako naj bi bili sponzorjem priznane davčne olajšave v višini trikratnika danega zneska.

Med predlogi je tudi namenska finančna podpora družinam oziroma posameznikom v začasnem plačilu večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine za 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo bi zagotovile lokalne skupnosti.


Ukinitev zakona o davku od srečk


Prav tako je navedeno povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev; upravičenec bi moral za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških. OKS predlaga, da bi bile lahko športne organizacije oproščene davka na dodano vrednost pri nakupu opreme in drugih nujnih pripomočkov za delovanje.

Za obdobje 24 mesecev po končani epidemiji bi bile športne organizacije oproščene davka pri prodaji vstopnic za športne prireditve. Zanje naj bi bili pokriti stroški varovanja za policijo, država pa naj bi pokrila tudi stroške zdravstvene oskrbe na prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije. Merila za izbor upravičenih prireditev bi sprejel vladni strokovni svetu za šport.

Kot zadnji ukrep, finančno pa tudi zelo pomemben, OKS predlaga ukinitev zakona o davku od srečk, da bi imela več sredstev Fundaciji za šport (FŠO). Če to ne bi bilo sprejemljivo, pa OKS predlaga, da se tako zbrana proračunska sredstva neposredno namenijo za športne organizacije prek razpisa FŠO.
OKS to utemeljuje z odpovedjo športnih tekmovanj zaradi epidemije koronavirusa in posledično zmanjšanjem vplačil Športni loteriji, ki prek koncesijskih dajatev sredstva namenja za FŠO.

Komentarji: