BS pri Unicreditu zaznala tveganja na področju pranja denarja

Banka Slovenije zahteva odpravo kršitev do konca novembra letos.
Fotografija: Foto: Reuters
Odpri galerijo
Foto: Reuters

Banka Slovenije je na svoji spletni strani objavila nadzor, tveganja in izrečene ukrepe v Unicredit banki Ljubljana na področju pranja denarja.
 
Centralna banka je odkrila, da Unicredit ni zagotovil ustreznih pogojev za izvajanje funkcije za preprečevanje pranja denarja in je s tem oslabil učinkovito upravljanje tveganj na omenjenem področju in ni omogočal ustreznega notranjega nadzora. Nepravilnosti so se zgodile v obdobju, ko je banko vodil Stefan Vavti, ki je, kot smo poročali, odšel na Sparkasse.


Štefan Vavti Unicredit banka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Štefan Vavti Unicredit banka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Banka mora zagotoviti:

- ustrezne pogoje za vzpostavitev in razvoj trdnega in zanesljivega sistema, ki bo omogočal učinkovito upravljanje tveganj glede preprečevanja pranja denarja.
 
- zagotoviti učinkovito delovanje sistema notranjih kontrol glede preprečevanja pranja denarja, kar vključuje prenovo internih aktov, ki urejajo izvajanje notranjih kontrol na omenjenem področju ter njihovo dosledno uveljavitev na vseh treh ravneh, in sicer na ravni organizacijskih enot, pooblaščenca.
 
Spletna stran Finance.si sicer poroča, da je Unicredit pomanjkljivosti že odpravil.
 

Seznam kršitev je dolg


Poleg navedenega so revizorji pregledali še vzorec strank in ugotovili, da Unicredit:

- v sklopu pridobivanja zakonsko predpisanih podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja pri štirih strankah ni zagotovil ustrezne kvalitete teh podatkov;

- v primeru treh strank, ki predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, ni izvedel poglobljenega pregleda stranke;

- ni zagotovil ustreznih kriterijev za dosledno in učinkovito prepoznavanje, ali so izvršene transakcije skladne s predvideno naravo in namenom sklenjenega poslovnega razmerja oziroma ali so skladne z običajnim obsegom poslovanja stranke (kršitev je bila ugotovljena pri treh strankah), ter s tem, ko v okviru skrbnega spremljanja poslovnih aktivnosti strank, posodobljenih podatkov in dokumentacije ni primerjal z naravo, namenom ali obsegom (dosedanjega) poslovanja (kršitev, ugotovljena pri dveh strankah);

- v primeru zapletenih in neobičajno visokih transakcij ali transakcij, ki imajo neobičajno sestavo ali nimajo jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ali niso skladne z običajnim poslovanjem stranke, pri štirih strankah ni zagotovil sprotne obravnave zaznanih odstopanj od običajnega poslovanja, in s tem ko v sklopu poglobljene analize zaznanih odstopanj pri dveh strankah ni v zadostni meri preučil ozadja in namena teh transakcij in ni zadosti ugotovil izvora sredstev;

- pri šestih strankah ni zagotovil doslednega sporočanja sumljivih transakcij Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.


 

Preberite še:

Komentarji: