Država bo v začetku februarja izdala ljudsko obveznico

Ministrstvo za finance bo v začetku februarja izdalo obveznice za državljane z ročnostjo treh let, obseg izdaje pa je predviden v višini 250 milijonov evrov.
Fotografija: Obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine tisoč evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine tisoč evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ministrstvo za finance bo v začetku februarja izdalo obveznice za državljane z ročnostjo treh let, obseg izdaje pa je predviden v višini 250 milijonov evrov, so sporočili s finančnega ministrstva.

Minimalni znesek vpisa bo tisoč evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, lahko manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot tisoč evrov, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da bodo obrestno mero določili pred objavo obvestila o zbiranju ponudb za vpis obveznice, na podlagi ekstrapolacije krivulje donosnosti zakladnih menic in s pribitkom okvirne premije za novo izdajo.

image_alt
Država pohitela z novo zadolžitvijo

Izdaja obveznice je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. »Z osredotočenjem na takšno bazo investitorjev zasledujemo tudi cilj opismenjevanja in seznanjanja fizičnih oseb z varnimi naložbenimi priložnostmi – alternativami bančnim depozitom, s poudarkom na varčevanju, pa tudi cilji zaupanja, razvoja in oživitve kapitalskega trga z novimi instrumenti in novo vrsto vlagateljev. Hkrati poskušamo spodbuditi trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostne oziroma enkratne,« so dodali.

Zakon o obnovi določa, da se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v državne zakladne menice in obveznice, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026, pri plačilu dohodnine izenačile z obravnavo obresti iz depozitov. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine tisoč evrov.

Finance poročajo, da bo vpis potekal med 1. in 16. februarjem. Glavna organizatorja vpisa bosta NLB in Nova KBM, vlagatelji pa bodo ponudbe lahko oddali tudi pri drugih borznoposredniških družbah. Za nakup obveznic bodo nujno potrebovali trgovalni račun pri eni od borznih hiš.

Izdaja ljudske obveznice je bila načrtovana že lani, vendar je bila zaradi novih okoliščin glede ocene BDP za leto 2023, prilivov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, višine likvidnih sredstev proračuna ter doseganja ciljne višine dolga sektorja države v višini 69,9 odstotka BDP za leto 2023 sprejeta odločitev o zamiku izdaje v letošnje leto, pojasnjujejo na ministrstvu za finance.

Obrestna mera nad tremi odstotki

Ne glede na to, da je davčna obravnava nameravane izdaje obveznic izenačena z depoziti, bo pri nakupu obveznic vseeno potrebna določena previdnost zaradi višjih stroškov transakcij in vzdrževanja trgovalnih računov, ki jih zaračunavajo borznoposredniške hiše in KDD.

Pogojev izdaje država še ni razkrila. Za običajno zadolžitev na finančnih trgih bi, sodeč po trenutnih razmerah, zadostovala manj kot triodstotna obrestna mera. Obstoječe triletne obveznice Slovenije imajo na mednarodnih trgih 2,87-odstotno donosnost do dospetja.

Vendar pa bo država za ljudske obveznice skoraj zanesljivo ponudila višjo obrestno mero, kot jo je morala ponuditi vlagateljem na mednarodnih finančnih trgih ob zadnji zadolžitvi. Prvi teden januarja je država izdala desetletno obveznico z zahtevanih donosom 3,041 odstotka.

Toda ta teden, ko se je država zadolžila kratkoročno z izdajo zakladnih menic, je vlagateljem ponudila višji donos. V torek je država izdala za skupno 79,975 milijona evrov tri- in šest- mesečnih zakladnih menic, kjer je obrestna mera znašala 3,2 odstotka. Poleg tega je izdala še 42,2 milijona evrov enoletnih zakladnih menic s 3,22-odstotno obrestno mero.

Po podatkih Banke Slovenije banke za dolgoročne depozite gospodinjstvom ponujajo 2,6-odstotno obrestno mero. Obrestne mere se med bankami razlikujejo. Kako ugoden bo nakup obveznic v primerjavi z depoziti, bo odvisno od tega, kakšni bodo stroški nakupa, vključno s stroški administracije in kasnejšega vzdrževanja računa.

Komentarji: