Predstavitvena informacija

Imate na voljo le nekaj tisoč evrov? Preverite alternativo ljudskim obveznicam

S 1. februarjem je država prvič ponudila državljanom naložbo v tako imenovane ljudske obveznice.
Fotografija: Kaj je alternativa ljudskim obveznicam, ki je primerna tudi za vas? FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Kaj je alternativa ljudskim obveznicam, ki je primerna tudi za vas? FOTO: Getty Images

Ljudske obveznice bodo izdane bodo v skupnem obsegu 250 milijonov evrov in z ročnostjo treh let, letna obrestna mera bo 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027. V vmesnem obdobju bo možno z njimi trgovati na Ljubljanski borzi, zato bodo lastniki obveznic morali imeti odprt trgovalni račun. Minimalen znesek vložka v ljudske obveznice bo 1000 evrov, maksimalen pa 100.000 evrov.

Koliko od skoraj 29 milijard evrov prihrankov, ki ležijo na depozitnih računih slovenskih prebivalcev, se bo alociralo v ljudsko obveznico?

Obveznica je prilagojena in namenjena povprečnemu državljanu, sama obveznica pa je konservativna, varna naložba. Država pri ljudskih obveznicah ponuja višje donose, kot jih trenutno banke za depozite. A če imate na voljo samo nekaj tisoč evrov in bi radi kupili ljudske obveznice, to ni najbolj optimalna naložbena izbira, saj je treba upoštevati tudi stroške nakupa in imetništva, ki vplivajo na končne donose.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

»Za nekoga, ki še nima trgovalnega računa, je tisoč evrov preprosto premajhen znesek, da bi bila ta naložba donosna. Težava je v stroških, ki so v tem primeru previsoki. Vodenje računa in vse preostalo nam bo pojedlo donos. Tudi vlagatelji, ki že imajo odprt trgovalni račun, si morajo preračunati mejo, torej tisti minimalni znesek, ko se jim splača kupiti obveznico in se približuje 5000 evrom,« razlaga Aleš Lokar, vodja upravljanja delniških naložb.

Obstajajo alternative, ki tudi vlagateljem z manjšimi zneski ponujajo primerljiv donos in ščit pred inflacijo. To so denarni in obvezniški vzajemni skladi. Imajo primerljivo nizko oziroma celo nižjo stopnjo tveganja, so likvidni in nosijo podobne donose.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Vzajemni skladi so alternativa za dolgoročno plemenitenje prihrankov in vam ponujajo številne prednosti:

  • enostaven pristop,
  • brez vezave, privarčevana sredstva so likvidna,
  • fleksibilnost – investirate lahko enkratne ali manjše mesečne zneske,
  • strokovno in varno upravljanje,
  • razpršenost in manjše tveganje in
  • prenos sredstev med skladi brez stroškov in z odlogom plačila davka na kapitalski dobiček.

Za še več informacij se lahko obrnete na finančne svetovalce, ki vam bodo odgovorili na vsa vprašanja, povezana s skladi denarnega in obvezniškega trga ter drugimi tipi vzajemnih skladov.


To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Več na www.generali-investments.si. Generali Investments d.o.o., Ljubljana.


Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments ​