Predstavitvena informacija

Kako najbolj preprosto do manjše porabe in stroškov energentov

V zadnjem času je ena od najbolj perečih tem v gospodarstvu in negospodarstvu zagotovo energija, ki je aktualna iz več razlogov.
Fotografija: Izkušnje uporabnikov potrjujejo, da možnosti za zmanjšanje porabe in stroškov energije odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Izkušnje uporabnikov potrjujejo, da možnosti za zmanjšanje porabe in stroškov energije odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema. FOTO: Shutterstock

Prvi vzrok so bile naraščajoče cene, ki se jim je letos pridružila skrb glede dobavljivosti predvsem elektrike in plina, ki sta ključna energenta za številne dejavnosti.

Cene energentov se še vedno spreminjajo in neposredno vplivajo na stroške obratovanja zgradb in proizvodnje. Kljub povišanju cen izdelkov in storitev, regulaciji cen energentov in državnim subvencijam bo morala večina podjetij in organizacij rešitve poiskati tudi z zmanjšanjem njihove porabe.

Prav tako pomembno vprašanje je ogljični odtis kot merilo za vpliv obratovanja na okolje, ki je v največji meri odvisen od porabe energije. Vlade in velike korporacije kot pomembni kupci namreč sprejemajo zaveze za ničelni ogljični odtis in to zahtevajo od svojih dobaviteljev. Zato bo zmanjšanje porabe energentov eden od ključnih pogojev za ohranjanje konkurenčnosti in obstoj v svetovnih nabavnih verigah in na trgih.

Zaradi tega in podobnih razlogov bi morala biti optimalna poraba energentov oziroma energetska učinkovitost eden od temeljnih ciljev za poslovno uspešnost pri obratovanju zgradb in v proizvodnji.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Kako dosežemo energetsko učinkovitost v zgradbah in proizvodnji?

Pogoj za energetsko učinkovitost je aktivno spremljanje, analiziranje in ukrepanje za optimalno porabo energentov ter skladnost s predpisi in standardi.

Dosežemo jo s sistematičnimi dejavnostmi na dveh ravneh, poslovni in tehnični. V poslovnem smislu se moramo najprej zavedati številnih koristi in učinkovito upravljanje rabe energentov opredeliti kot strateški cilj. Po tehnični plati se izboljšave začnejo z merjenjem porabe oziroma vpeljavo platforme za energetski management, ki omogoča celovit pregled in optimizacijo porabe. Šele ko imamo na voljo zanesljive podatke, jih sistematično analiziramo in pridobimo podroben vpogled v porabo, lahko načrtujemo in izvajamo učinkovite ukrepe za izboljšave.

S takšnim pristopom so rezultati hitri in občutni, saj izkušnje kažejo, da zmanjšanje porabe in stroškov energije za 15 odstotkov in več dosežemo že v nekaj mesecih.

Celovita inovativna rešitev za zmanjšanje porabe in stroškov energentov

Poslovno in tehnološko ekonomična rešitev za energetski informacijski sistem kot izhodišče za energetsko učinkovitost je inovativna platforma, ki je rezultat razvojnega sodelovanja med podjetjema Telekom Slovenije in Metronik.

Platforma temelji na najnovejših pristopih industrijskega interneta stvari (IIoT), oblačnih tehnologij in kibernetske varnosti ter omogoča, da na podlagi zajema podatkov z različnih števcev in lokalnih sistemov, varnega prenosa v oblak Telekoma Slovenije in napredne analitike pridobimo podroben vpogled v porabo energentov.

Funkcionalnosti za spremljanje in zmanjšanje porabe energentov v zgradbah in proizvodnji temeljijo na več kot 50 uspešno izvedenih projektih energetske učinkovitosti Metronika v zadnjih 20 letih. Uporabnikom omogočajo večjo preglednost in ciljno spremljanje porabe s pomočjo standardnih diagramov Sankey, M&T in CuSum ter poglobljeno razumevanje vzrokov izgub s pomočjo različnih KPI-jev in njihovo odpravljanje.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Tehnično rešitev lahko nadgrajujeta svetovanje za razvoj in izvedba ukrepov za optimalnejšo rabo energije, ki ju izvajajo izkušeni energetski managerji. S tem lahko hitro dosežemo prihranke ne glede na pomanjkanje časa in izkušenj zaposlenih.

Pomembna prednost celovite rešitve je, da za energetski management ne potrebujemo lastnih strežnikov, programske opreme in strokovnjakov, temveč ga lahko v celoti uporabljamo kot storitev, vključno s svetovanjem za najboljši izkoristek pridobljenih podatkov.

Izkušnje uporabnikov potrjujejo, da možnosti za zmanjšanje porabe in stroškov energije odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema. Z utečeno uporabo in premišljenimi ukrepi pa stroške znižujemo tudi dolgoročno, zato se takšna rešitev več kot izplača.

Uvedbo energetskega informacijskega sistema lahko podprete tudi z nepovratnimi sredstvi, med drugim je v ta namen odprt poziv Eko Sklada 92FS-PO21 (do 20 % stroškov).


Naročnik oglasne vsebine je Metronik