Predstavitvena informacija

Kakšen je denarni tok vaših partnerjev v letu 2020?

Podjetniki za pravočasno ukrepanje potrebujejo ažurne informacije o poslovanju podjetij, še posebej v teh nepredvidljivih časih.
Fotografija: AJPES ponuja orodja, ki omogočajo celosten pregled nad poslovnimi partnerji in s tem učinkovitejše obvladovanje tveganj. FOTO: Ajpes
Odpri galerijo
AJPES ponuja orodja, ki omogočajo celosten pregled nad poslovnimi partnerji in s tem učinkovitejše obvladovanje tveganj. FOTO: Ajpes

Slovenska podjetja so prvi val epidemije pričakala na zdravih temeljih. Drugi val prinaša nove spremembe v poslovanju, s tem pa je tudi potreba po previdnosti toliko večja. Bolj kot kdaj prej bo za preživetje podjetij zelo pomembno spremljanje tekočega poslovanja in okolja, saj lahko le s stalnim obvladovanjem poslovnih tveganj zmanjšamo verjetnost poslovnih in finančnih težav. Pri tem igrajo ključno vlogo kakovostne informacije in podatki za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev.  
 

Individualna obravnava z javno dostopnimi poslovnimi podatki na portalu AJPES

Spletni portal Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, AJPES omogoča nemoten (24/7) in zanesljiv dostop do dnevno posodobljenih izvornih, uradnih in zanesljivih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, evidentiranih v različnih registrih in evidencah (Poslovni register Slovenije, sodne objave, letna poročila ipd.). Večina podatkov je uporabnikom na voljo brezplačno. Ti podatki omogočajo preverjanje lastniških povezav in sprememb v poslovnem registru, zastavljenosti premičnin v registru zastavnih pravic, preverjanje blokad transakcijskih računov in uspešnosti poslovanja s pomočjo finančnih podatkov v računovodskih izkazih, objavljenih za zadnjih pet let. Včasih te informacije zadoščajo, velikokrat pa tudi ne, saj individualna obravnava zahteva veliko poglobljenega znanja, predvsem pa časa. Zato AJPES ponuja tudi naprednejša orodja, ki uporabnikom prihranijo čas in denar ob aktivnem spremljanju poslovnih partnerjev.
 

Napredna orodja, ki zagotavljajo dostop do ažurnih podatkov 

AJPES ponuja orodja, ki omogočajo celosten pregled nad poslovnimi partnerji in s tem učinkovitejše obvladovanje tveganj. S spletnim orodjem Fi=Po Finančni pomočnik uporabnik pridobi vse ključne in dnevno osvežene podatke na enem mestu. Fi=Po Finančni pomočnik vključuje tudi opomnik za opozarjanje na spremembe v poslovanju spremljanih podjetij. Tako pomembne informacije o izbranih podjetjih uporabniki prejmejo dnevno kar na svoj e-naslov ali v SMS-sporočilu.

Spletno orodje Fi=Po Finančni Pomočnik AJPES vam poleg blokad in množice drugih informacij ponuja tudi grafično primerjavo prometa na transakcijskih računih (primerjava med tekočim in preteklim letom), kar je trenutno še posebej aktualno. FOTO: Ajpes
Spletno orodje Fi=Po Finančni Pomočnik AJPES vam poleg blokad in množice drugih informacij ponuja tudi grafično primerjavo prometa na transakcijskih računih (primerjava med tekočim in preteklim letom), kar je trenutno še posebej aktualno. FOTO: Ajpes


Fi=Po s povezavo finančnih in vsebinskih podatkov omogoča analiziranje enega ali več poslovnih partnerjev hkrati, kar je za uporabnike dodana vrednost in pomemben prihranek časa. Centralno posodobljen iskalnik omogoča hiter vpogled v osnovne podatke, kot so kontaktni podatki, dejavnost, sedež, kdo so člani vodstva in nadzornih organov ter v katerih drugih poslovnih subjektih ti še delujejo. Na enem mestu ponuja pregled vseh zapisov poslovnega subjekta v registrih, evidencah in objavah portala AJPES. Naročnik lahko primerja podatke poslovnega partnerja s konkurenti, z regijo in dejavnostjo in podatke izvozi v svoje preglednice za pripravo podrobnejših analiz. Spremlja lahko tudi gibanje ocene tveganosti poslovnega partnerja, plačilno sposobnost in druge podatke. 

Medtem ko analitično orodje Fi=Po omogoča analiziranje slovenskih poslovnih partnerjev, je prek portala AJPES mogoče dostopati tudi do mreže evropskih poslovnih registrov, tj. EBR, kjer uporabnik lahko pridobi tudi različne vrste podatkov o tujih poslovnih partnerjih. Osnovni podatki tujih poslovnih partnerjev so na voljo tudi v sistemu BRIS, dosegljivi prek portala e-justice.

Drugo orodje, ki ga velja omeniti v okviru spremljanja tekočega poslovanja poslovnega partnerja in celostnega pregleda, so bonitetne informacije S.BON AJPES, ki nam podajo hitro informacijo o »poslovni kondiciji« podjetja. Bonitetne informacije pa seveda vsebujejo še druge pomembne podatke, na primer tiste, ki pričajo o solventnosti subjekta, njegovi (pre)zadolženosti in o ustvarjenem denarnem toku v tekočem letu (prejemki na transakcijske račune v Sloveniji).

Uporabnikom, ki so bolj naklonjeni avtomatiziranim digitalnim rešitvam, priporočamo uporabo spletnega servisa proFi=Po, s katerim si v svojem CRM ali računovodskem sistemu zagotovijo tekoče posodobljene podatke za vse svoje poslovne partnerje. 

Podrobno opazovanje poslovanja dolžnika v rednih in še bolj v izrednih razmerah je nuja, zato sta pomembna predvsem zanesljiv pristop k celovitemu obvladovanju poslovnih tveganj in kakovostno načrtovanje bodočega poslovanja na podlagi stalnega spremljanja poslovnih partnerjev.