Predstavitvena informacija

Kdo obvladuje slovenska podjetja

AJPES je v izogib poskusom pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavil Register dejanskih lastnikov, ki zagotavlja večjo transparentnost.
Fotografija: FOTO: AJPES
Odpri galerijo
FOTO: AJPES

Že leta 2016 je Slovenija kot ena prvih evropskih držav v svoj pravni red prenesla Direktivo (EU) št. 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma s sprejetjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Za zagotovitev uspešnejšega nadzora je AJPES decembra 2017 v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavil Register dejanskih lastnikov (RDL). Poleg Slovenije so v tem letu RDL vzpostavile še štiri države članice, to so Danska, Francija, Nemčija in Velika Britanija. 

Dejanski lastnik je lahko le fizična oseba
RDL je osrednja zbirka informacij o dejanskem lastništvu, saj je identifikacija fizične osebe, ki ima v lasti ali nadzoruje poslovni subjekt, eden od ključnih pogojev za uspešno preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. S tem se zagotavlja transparentnost lastniških struktur in zmanjšuje možnosti zlorab poslovnih subjektov za nezakonite namene. Podatke v RDL vpisujejo pravne osebe, AJPES pa skrbi za pravilnost in ažurnost podatkov z zagotavljanjem neposredne povezave RDL s tremi primarnimi registri, iz katerih se prenašajo podatki. To so Poslovni register Slovenije (PRS), Centralni register prebivalstva in Davčni register.
 
Zanimanje za podatke narašča

Na portalu AJPES so bili v prvih desetih mesecih letošnjega leta izvedeni 228.304 vpogledi v javne podatke RDL in 932 vpogledov državnih organov ter drugih zavezancev. Vpogled v javne podatke RDL je brezplačen. Javno dostopni so podatki o imenu dejanskega lastnika, naslovu in načinu nadzora nad poslovnim subjektom.
Organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča, drugi državni organi in upravičenci imajo možnost dostopa do vseh vpisanih podatkov o dejanskem lastniku, torej lahko z vpogledom v RDL pridobijo še davčno številko, datum rojstva in državljanstvo dejanskega lastnika. 

Podatki o dejanskih lastnikih tudi v spletnih orodjih AJPES
Dostop do podatkov o dejanskih lastnikih je možen tudi s spletnim orodjem Fi=Po Finančni pomočnik, ki je zelo primeren za hiter pregled poslovanja ali pa tudi poglobljeno analizo poslovnih subjektov. Uporabnik lahko na ta način vpogleda v podatke o pravnih lastnikih in dobi vpogled tudi v podatke o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta. 

Fizični osebi sta neposredna dejanska lastnika gospodarske družbe B in posredna dejanska lastnika gospodarske družbe A. Dejanski lastnik je namreč lahko le fizična oseba. FOTO: AJPES
Fizični osebi sta neposredna dejanska lastnika gospodarske družbe B in posredna dejanska lastnika gospodarske družbe A. Dejanski lastnik je namreč lahko le fizična oseba. FOTO: AJPES


Nadgradnja Registra dejanskih lastnikov 
Na podlagi v letu 2018 sprejetih sprememb Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma se pripravlja novela ZPPDFT-1, katere temeljni namen so večja preglednost in pravna varnost v poslovnem okolju, vzpostavitev mednarodne povezave in izmenjave podatkov med RDL držav članic EU in večjo preglednost mednarodnega poslovnega okolja. Na podlagi zakonskih določb novele ZPPDFT-1 bo AJPES nadgradil RDL, ki bo zmanjšal administrativna bremena poslovnim subjektom pri vpisovanju dejanskih lastnikov v RDL in prispeval k zagotavljanju preglednosti celotnega poslovnega okolja. S tem bodo tudi podatki o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov tako v Sloveniji kot v tujini dostopni vsem, ki bodo te podatke potrebovali.