Predstavitvena informacija

Ne zatiskajmo si oči – digitalizacija poslovanja je nujna

Razmere, ki jih je povzročil covid in posledično karantena, so jasno pokazale potrebo po digitalizaciji celotnega poslovanja.
Fotografija: Digitalizacija razbija meje – dostop do informacij je ključ. FOTO: Bigstock.com
Odpri galerijo
Digitalizacija razbija meje – dostop do informacij je ključ. FOTO: Bigstock.com

V času »prisilne izolacije« se je kot ključnega pomena pokazalo, da ima podjetje razvito jasno organizacijsko strukturo, da so poslovni procesi definirani in prilagojeni za digitalni svet ter da imajo zaposleni vse potrebne dostope do najpomembnejših podatkov in dokumentov, ki jih potrebujejo pri delu. Podjetja so se lažje spoprijela z realnostjo, da je digitalizacija poslovanja nujna, če so že prej uporabljala nekatere oblačne storitve. Druga pa so bolj gasila požare in se poskusila čim bolje znajti v dani situaciji. Zdaj ko se razmere umirjajo, lahko s tehtnim premislekom posežemo po pravih orodjih in postavimo odlične smernice, na katerih bo slonela nova, digitalna kultura dela. 

Tehnologija je ena plat medalje, druga plat pa je miselnost
Pri digitalni preobrazbi pa se ne smemo usmeriti zgolj v uvajanje novih tehnologij. Te so resda nujen, a še ne zadosten pogoj. V svojem bistvu je poslovni izziv, ki zahteva spremembe organizacijske kulture, ljudi, poslovnih procesov in modelov. Digitalna preobrazba je tudi postopek razvoja novih odnosov s kupci in poznavanja njihovih potreb ter še veliko več. Pri tem je lahko tehnologija le osnova, ki omogoča nemoteno komunikacijo in izmenjavo informacij med zaposlenimi ter tudi med zaposlenimi in strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji.

Oblačne rešitve in storitve – poznane, a premalo izkoriščene
Pri delu od doma lahko zaposleni brez težav pregledujejo izdane račune, naročilnice, zalogo itd., ne da bi zapustili svoj dom. S pomočjo poslovnega programa, ki deluje v oblaku, je pregled nad poslovanjem vsak trenutek dostopen na klik, kar zaposlenim in podjetjem omogoča veliko prilagodljivosti. Poslovni program je torej osnova. Orodij, ki omogočajo optimalnejše poslovanje, pa je še veliko. V Datalabu razvijamo orodja za digitalizacijo poslovanja, kot so eDokumentacija, ki omogoča pregledno ravnanje z dokumenti, ki smo jih doslej vlagali v fascikle; eKnjižbe, ki brez pretipkavanja omogočajo zajem podatkov iz papirne v elektronsko obliko; preddefinirane poslovne procese oziroma (t. i. workflow), ki nas vodijo po procesih, ki vsakodnevno potekajo v podjetju. Omogočajo deljenje nalog ne le med zaposlenimi, ampak tudi podporo procesom med več podjetji. V sklop naših digitalnih orodij spadajo tudi že dlje časa znani eRačuni in drugi logistični dokumenti (eIzmenjava). 

Prehod v brezpapirno poslovanje je nuja
Poslovni modeli, načini poslovanja in naša prihodnost se spreminjajo. Prehod v brezpapirno poslovanje in digitalizacija sta tako postala nujna za uspešno prihodnost podjetij. To je postalo še bolj očitno v času krize – optimizacija oz. avtomatizacija poslovanja mora biti dostopna vsem tipom in velikostim podjetij. V Datalabu spodbujamo digitalizacijo podjetij v Sloveniji in vas nagovarjamo – GO DIGITAL!