Nov razpis za priznanja poslovne odličnosti

Podjetja in druge organizacije se lahko prijavijo do 31. marca.
Fotografija: Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Slovenska podjetja in javne inštitucije se lahko do 31. marca prijavijo za sodelovanje na razpisu za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2021. Prijavitelji bodo s strani javne agencije Spirit Slovenija prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja. Prejemniki certifikatov, ki so veljavni tri leta, morajo doseči vsaj 300 od 1000 možnih točk.

Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost bo o nagrajencih predvidoma odločal oktobra, podelitev priznanj pa bo januarja 2022. Sodelovanje na razpisu je brezplačno, razen če prijavitelj od sodelovanja odstopi; takrat mora poravnati strošek nakupa licence v višini 500 evrov ter sorazmerni del nastalih stroškov glede na fazo postopka pri odstopu.

image_alt
Spirit Slovenija podelil nagrade najboljšim tujim investitorjem


Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja in javne inštitucije v štirih kategorijah: organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju. V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu. Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.
 

Najvišje priznanje za dosežke na področju kakovosti storitev


Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Kot je zapisano, priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom večjo moč pri konkurenčnosti doma in v svetu.

Zainteresirani se lahko prijavijo prek spletnega naslova podlicnost@spiritslovenia.si, kamor morajo do konca marca poslati namero o sodelovanju ter izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Zatem bo Spirit potrdil prijavo in v petih delovnih dneh omogočil dostop do ocenjevalne platforme. Prijavitelji morajo nato zahtevane informacije vpisati do 18. junija.

Preberite še:

Komentarji: