Okoljske pobude čakajo podporo državljanov

EK se bo ukvarjala s ceno za ogljik, gensko spremenjenimi organizmi in prepovedjo plastične embalaže.
Fotografija: S pobudo hočejo doseči prepoved vse plastične embalaže in plastenk v Evropi do leta 2027. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
S pobudo hočejo doseči prepoved vse plastične embalaže in plastenk v Evropi do leta 2027. FOTO: Jure Eržen/Delo

Evropska komisija je pred kratkim prijavila tri nove državljanske pobude: »Cena za ogljik v boju proti podnebnim spremembam«, »Pridelajmo znanstveni napredek: pridelek šteje!« in »Končajmo dobo plastike v Evropi«. Komisija vsebinsko še ni proučila pobud, ugotovila je le, da so pravno dopustne.

Pobudo, ki jo bo uradno podprlo vsaj milijon državljanov iz vsaj sedmih držav članic EU, bo komisija proučila in se nanjo odzvala. Zahteve iz državljanske pobude lahko upošteva ali tudi ne, obe odločitvi pa mora utemeljiti.

Pobuda »Cena za ogljik v boju proti podnebnim spremembam« izraža zahtevo, naj komisija predlaga zakonodajo, ki bo odvračala od porabe fosilnih goriv, spodbujala varčevanje z energijo in uporabo obnovljivih virov v boju proti globalnemu segrevanju ter omejila zvišanje temperature na 1,5 stopinje Celzija.


Odprava brezplačne dodelitve pravic onesnaževalcem


S pobudo naj bi uvedli najnižje cene za emisije CO2, odpravili sedanji sistem brezplačne dodelitve pravic onesnaževalcem v EU in uvedli mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah. Prihodki iz določanja cen ogljika naj bi bili namenjeni evropskim politikam, ki podpirajo varčevanje z energijo in uporabo obnovljivih virov, ter za zmanjšanje obdavčitve nižjih prihodkov. Prijava pobude bo potrjena 22. julija, takrat bo začel teči enoletni rok za zbiranje podpisov.

Druga pobuda se ukvarja z gensko spremenjenimi organizmi (GSO). Pobudniki so namreč prepričani, da je direktiva o GSO zastarela in bi bilo treba revidirati vsaj pravila v zvezi z novimi tehnikami gojenja rastlin, da bi olajšali postopek odobritve za proizvode, pridobljene z novimi tehnikami gojenja. Prijava bo potrjena 25. julija, takrat se bo lahko začelo enoletno zbiranje podpisov.

Cilj tretje pobude z imenom »Končajmo dobo plastike v Evropi« pa je doseči prepoved vse plastične embalaže in plastenk do leta 2027, da se bodo lahko začeli izvajati konkretni ukrepi, ki bodo upoštevali omejitve naših virov. Organizatorji pobude pozivajo evropsko komisijo, naj z revizijo direktive o vplivu določenih plastičnih izdelkov na okolje v Evropi prepove vse plastične izdelke za enkratno uporabo. Potrditev te pobude in začetek enoletnega roka zbiranja podpisov sta predvidena za 26. julij.

Komentarji: