Predstavitvena informacija

Podjetnikom se odpirajo priložnosti v jugovzhodni Evropi

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica našega gospodarstva, saj jih je kar 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji.
Fotografija: V NLB podpirajo podjetja različnih velikosti na slovenskem trgu, ko pa ta razmišljajo o širitvi v tujino. FOTO: NLB
Odpri galerijo
V NLB podpirajo podjetja različnih velikosti na slovenskem trgu, ko pa ta razmišljajo o širitvi v tujino. FOTO: NLB

So pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in tudi gibalo širitve na tuje trge. Jugovzhodna Evropa je geografsko blizu in dobro povezana, pa tudi kultura in poslovni običaji so si podobni – vse to je pri gospodarskem sodelovanju velika prednost.

Sodelovanje slovenskih podjetij s trgi jugovzhodne Evrope se v zadnjih letih krepi. Severna in zahodna Evropa sta namreč dosegli stopnjo razvoja, na kateri sta gospodarska rast in potencial za investicije že precej omejena. Več priložnosti pa je na trgih v vzponu, med katerimi je tudi jugovzhodna Evropa. BDP in življenjski standard imata namreč tukaj še veliko priložnosti za rast.

Pri iskanju novih poslovnih priložnosti pa je zelo pomembno, da podjetja najdejo prave partnerje – tako za podporo pri širitvi kot za strokovni posvet. Marsikdo ne bi pomislil, da je med njimi lahko tudi banka.

Aleš Anžlovar FOTO: NLB
Aleš Anžlovar FOTO: NLB

»Presežna likvidnost in omejen slovenski trg ter želja po razširitvi obsega poslovanja z obstoječimi in novimi strankami so glavni razlogi, da v banki čezmejnemu financiranju namenjamo veliko pozornosti,« pojasnjuje Aleš Anžlovar, direktor svetovanja ustrezne strukture virov in čezmejnega financiranja v NLB, ki se ji je možnost čezmejnega financiranja odprla konec leta 2018, po sprostitvi zavez Evropski komisiji. »Do zdaj je bilo odobrenih več kot 250 milijonov evrov čezmejnih kreditov, omeniti pa velja dodatnih 30 milijonov evrov, s katerimi so v omenjenih financiranjih sodelovale lokalne bančne članice NLB Skupine,« dodaja.

V NLB podpirajo podjetja različnih velikosti na slovenskem trgu, ko pa ta razmišljajo o širitvi v tujino, predvsem na trge jugovzhodne Evrope, pa jih tam podpirajo tudi strokovne lokalne ekipe iz članic NLB Skupine. Matična banka iz Ljubljane tako pokriva večje projekte, manjše, lokalne pa hčerinske banke, ki so pri financiranju omejene z višino kapitala. Trenutno najbolj aktualni so infrastrukturni projekti in projekti trajnostne preskrbe z energijo. S čezmejnim financiranjem NLB deluje tudi v drugih državah evropskega gospodarskega območja. Najpomembnejše transakcije do zdaj so bile izvedene za stranke v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem.

Splošno dogajanje v zadnjih dveh letih je premešalo pozicije na mednarodnem prizorišču. Za države jugovzhodne Evrope je to lahko zgodovinska priložnost, da izkoristijo prerazporeditev globalnih oskrbovalnih verig. Pri uspešni širitvi štejejo sodelovanje, stalen interes za izboljšanje obstoječih rešitev in procesov ter pravi partnerji.


Naročnik oglasne vsebine je NLB