Prostorsko načrtovanje in vodenje tretje razvojne osi je bilo neučinkovito

Računsko sodišče je preverilo, ali so pristojna ministrstva projekt vodila učinkovito in v skladu s strateškimi in izvedbenimi dokumenti o razvoju prometa.
Fotografija: FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Leon Vidic/Delo

Revizija, ki jo je izvedlo Računsko sodišče, v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 preverja učinkovitost Ministrstva za infrastrukturo (MZI) pri vodenju projekta tretje razvojne osi ter postopek prostorskega načrtovanja projekta na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

image_alt
Gradbeno dovoljenje za del južnega dela tretje osi

Računsko sodišče je preverilo tudi, ali je MOP učinkovito pripravljalo izvedbene državne prostorske načrte in koordiniralo aktivnosti udeležencev za uresničitev prostorske strategije, v kateri je načrtovana tretja razvojna os kot cestna povezava od severne proti jugovzhodni Sloveniji oziroma od meje z Avstrijo do Hrvaške, so sporočili iz sodišča.

Mnenje računskega sodišče glede vodenja in prostorskega načrtovanja projekta tretje razvojne osi. FOTO: Računsko sodišče
Mnenje računskega sodišče glede vodenja in prostorskega načrtovanja projekta tretje razvojne osi. FOTO: Računsko sodišče

Kot ugotavljajo, je bilo MZI neučinkovito pri vodenju projekta tretje razvojne osi, obenem je bilo MOP delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta. »Revidiranca sta sicer že med revizijskim postopkom sprejela nekatere popravljalne ukrepe, vendar je računsko sodišče od njiju kljub temu zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe, ter jima podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi,« so še zapisali.

Kot ugotavlja Računsko sodišče, je bilo MZI neučinkovito pri vodenju projekta tretje razvojne osi, obenem je bilo MOP delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta. FOTO: Računsko sodišče
Kot ugotavlja Računsko sodišče, je bilo MZI neučinkovito pri vodenju projekta tretje razvojne osi, obenem je bilo MOP delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta. FOTO: Računsko sodišče

Na Računskem sodišču so obenem izpostavili tudi ogrožene cilje razvoja prostora na tretji razvojni osi. Pri tem so navedli, da se zamika čas, ko bo tretja razvojna os zgrajena in kot taka izpolnjevala funkcijo čezmejne cestne povezave.

Kot razloge za večletne zastoje so izpostavili dolgotrajno neučinkovito reševanje ključnih problemov iz pristojnosti MOP, odsotnost pravočasne izvedbe vseh splošnih ukrepov za pospešitev državnih prostorskih načrtov, ki MOP nalaga vlada, občasno neusklajeno in počasno ravnanje notranjih organizacijskih enot in organov v sestavi MOP. MOP prav tako vladi ali MZI ni predlagalo ukrepov zagotovitev zadostnih proračunskih sredstev direkcije za infrastrukturo, hkrati v posameznih primerih niso dovolj aktivno spodbujali MZI k sprejemu ključnih odločitev.

Mnenje računskega sodišče glede vodenja in prostorskega načrtovanja projekta tretje razvojne osi. Foto Računsko Sodišče Zajem Zaslona
Mnenje računskega sodišče glede vodenja in prostorskega načrtovanja projekta tretje razvojne osi. Foto Računsko Sodišče Zajem Zaslona

Preberite še:

Komentarji: