Racman minira dokapitalizacijo Lona

Kot kaže, nekaterim delničarjem lastniški vstop irskega sklada Kylin Prime Group ni po godu.
Fotografija: lastništvo LON
Odpri galerijo
lastništvo LON

Ljubljana – Sodišče nas je obvestilo, da so bile na vpis drugega kroga dokapitalizacije vložene pritožba in tožba za ničnost vpisa, je za Delo potrdil prvi mož Hranilnice Lon Jaka Vadnjal. Po neuradnih informacijah sta ju vložili družbi iz kroga Sergeja Racmana, ki jima očitno ni po godu lastniški vstop irskega sklada.

Hranilnica Lon je v zadnjih mesecih izpeljala dokapitalizacijo v dveh korakih, v drugem pa je za slaba dva milijona vse delnice kupila družba Kylin Prime Group, ki jo vodi Kai Dai, in tako pridobila skoraj 16-odstotni delež Lona. A to, kot kaže, ni všeč nekaterim obstoječim lastnikom.

Mariborska družba Siri investicije, ki bi lahko bila le slamnata 9-odstotna lastnica Lona, saj delnic konec lanskega leta sploh ni imela knjiženih kot finančne naložbe, je po neuradnih informacijah vložila tožbo za ničnost vpisa dokapitalizacije in predlog za začasno zadržanje vpisa novih delnic v KDD. Sočasno pa je Alea Iacta Sergeja Racmana vložila pritožbo na postopek vpisa delnic v sodni register. Pritožnika med drugim menda problematizirata podaljšanje rokov v drugem krogu, saj očitno menita, da bi morali možnost vpisa imeti le obstoječi lastniki.
 

Sodišče zavrnilo zadržanje


Vadnjal je povedal, da je sodišče zavrnilo začasno zadržanje vpisa novih delnic v KDD, kar po njegovih besedah kaže, da je bilo pri dokapitalizaciji vse v redu. Dodal, je, da dokapitalizacijo in podaljšanje roka potrdil tudi nadzorni svet Lona.

Kylin Prime Group bi želel, kot smo že poročali, svoj delež v Lonu še povečati in se o tem menda že dogovarja z nekaterimi lastniki, kar pa očitno ni po volji vsem delničarjem. Pri tem ni jasno, zakaj Racmanov krog, ki je v veliki meri sodeloval tudi v prvem krogu dokapitalizacije, ni vpisal tudi delnic v drugem krogu, saj je to možnost, kot je razumeti, imel. Racman se na naša vprašanja ni odzval.

Hranilnica Lon Foto Delo
Hranilnica Lon Foto Delo


Racman je v zadnjem obdobju potegnil več potez, s katerimi je poskušal uveljaviti svoj vpliv v Hranilnici Lon in zamenjati njeno upravo. Družbe iz njegovega kroga, ki se jim očita usklajeno delovanje bi lahko obvladovale skoraj tretjinski delež Lona, čeprav nobena od njih nima dovoljenja za kvalificiran delež v banki. Banka Slovenije je zato pri družbah Alea Iacta, Astrea investicije dva in Reit že aprila ugotovila preseganje kvalificiranega deleža. Racmanovim družbam je po naših informacijah izdala odredbo o odsvojitvi delnic, Lonu pa menda naložila, da jim ne sme dovoliti uresničevanja. Kasneje je ugotovila, da družbe kvalificiranega deleža niso več presegale.
 

Skupščina Lona


Po dokapitalizaciji in premeščanjem nekaterih deležev med družbami so se lastniška razmerja na novo premešala, zato nas je zanimalo, ali bo centralna banka kateremu od lastnikov odvzela glasovalne pravice in ali so družbe iz Racmanovega kroga zaprosile za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, a v Banki Slovenije tega ne komentirajo.
Ukrepanje Banke Slovenije bi lahko bilo še posebej pomembno za skupščino družbi, ki bo 9. julija in na kateri bodo na Racmanovo zahtevo glasovali o imenovanju Francija Žmavca za novega nadzornika. Če bi mu to uspelo, bi obvladoval nazorni svet Lona, kjer že ima dva svoja člana.

Komentarji: