Predstavitvena informacija

S certifikatom podjetja družbeno odgovornost zastavijo strateško

Cilj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij.
Fotografija: FOTO: Petra Hartman, Ekvilib Inštutut.
Odpri galerijo
FOTO: Petra Hartman, Ekvilib Inštutut.

Pogovarjali smo se s Petro Hartman, strokovno sodelavko Ekvilib Inštituta, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Razložila nam je, zakaj je ob spremenjenih razmerah zaradi koronavirusa skrb do zaposlenih še posebej pomembna ter kako lahko pri tem podjetjem in organizacijam pomaga pristop k certifikatu.

Kako bo kriza ob koronavirusu vplivala na namere podjetij/organizacij za vlaganja v ukrepe, povezane z družbeno odgovornostjo delodajalca? Kaj jim ob tem svetujete in zakaj?
Verjamemo, da bo kriza prinesla tudi kaj pozitivnega, refleksijo o tem, kako ustvarjamo in trošimo, kako ravnamo z zaposlenimi, do kam ima naše podjetje vpliv. Že prej smo poudarjali, da se družbena odgovornost ne konča na vratih podjetja, zdaj pa je to postalo še toliko bolj očitno. Nespametno bi bilo, če se iz krize ne bi ničesar naučili in tudi razmislili o nekaterih zadevah, ki smo jih imeli za samoumevne. Podjetjem svetujemo, da krizo izkoristijo in preverijo svoje procese, predvsem v odnosu do zaposlenih pa tudi širšega okolja.

Kakšen je pomen družbene odgovornosti do zaposlenega v času (po) koronski krizi?
Zdaj lahko vidimo, da so v središču družbene odgovornosti res zaposleni. Tematike, kot so zdravje in varnost pri delu, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, so prisotne že ves čas, o njih pravzaprav nikoli nismo nehali govoriti. Zdaj, s krizo, pa so te teme še bolj prišle na površje, videli smo, kako je pomembno, da delodajalci skrb za zaposlene postavijo na prvo mesto.

Kako lahko certifikat Družbeno odgovoren delodajalec pomaga podjetjem/organizacijam pri skrbi za zaposlene, sploh v spremenjenih razmerah? Vemo namreč, da so se v tem času podjetja predvsem usmerila v zagotavljanje denarnega toka in nujne poslovne procese.
S certifikatom pomagamo podjetjem področje družbene odgovornosti zastaviti širše, strateško. Pomagamo jim, da družbeno odgovorne aktivnosti povežejo s svojimi osnovnimi poslovnimi procesi, poskušamo jim pokazati, da družbena odgovornost niso samo projekti, ampak gre za način delovanja podjetja. Ni torej pomembno, da nekaj dobička na koncu leta razdelimo v dobrodelne namene, pomembno je predvsem, ali smo ta dobiček ustvarili na odgovoren način.
FOTO: Ekvilib
FOTO: Ekvilib


Kaj certifikat prinaša podjetjem? Zakaj bi se odločila za prijavo na certifikat, predvsem če že imajo kakšen certifikat s področja družbene odgovornosti?
S certifikatom podjetja pridobijo analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi; strokovno svetovanje ter odpravljanje morebitnih vrzeli in vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Pomembno je tudi, da dobijo zunanje verificiranje dela na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi.

Če že imajo kakšen podoben ali soroden certifikat, je to priložnost, da ga nadgradijo še s kakšnim dodatnim področjem in vse svoje družbeno odgovorne pobude in aktivnosti postavijo v enoten sistem.

Postopek certificiranja za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih, je za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev. Pri tem se lahko odločijo za certificiranje enega od štirih področij: medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.