Predstavitvena informacija

SID banka je že 30 let zanesljiv partner številnim slovenskim zgodbam o uspehu

SID banka je slovenska spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, ki že 30 let spodbuja slovensko gospodarstvo
Fotografija: FOTO: SID Banka
Odpri galerijo
FOTO: SID Banka

SID banka je razvojna in izvozna banka, ki s svojimi finančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbuja konkurenčnost gospodarstva, pomaga k odpiranju novih delovnih mest, boljšim poslovnim uspehom podjetij ter skrbi za zeleni in trajnostni razvoj Slovenije. V 30 letih delovanja so svoje naloge uspešno opravljali ter s tem prispevali k razvoju in napredku slovenskega gospodarstva.

Z različnimi vrstami posojil in zavarovanji SID banka slovenskim podjetjem omogoča, da izkoristijo nove priložnosti, razvijajo nove storitve, povečujejo rast, izboljšujejo svojo konkurenčnost ali razširjajo svoje poslovanje v mednarodno okolje. Prednosti SID banke so raznovrstnost ter ugodnost lastnih in tujih finančnih virov, programi z daljšo ročnostjo, večje prevzemanje tveganj, nižje cene storitev in drugi ugodnejši pogoji.

FOTO: SID Banka
FOTO: SID Banka

V SID banki so med prvimi pobudniki koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji, saj so pobude začeli pred več kot desetletjem, s financiranjem trajnostnih in zelenih projektov pa še bolj utrjujejo svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva Slovenije. V postopke financiranja vseh razpoložljivih kreditov so že vkomponirali tudi dejavnike ESG (Environment – okoljsko, Social – družbeno, Governance – upravljavsko). So tudi prvi slovenski izdajatelj zelene obveznice, ki so jo izdali leta 2018, in s tem virom financiranja so v treh letih financirali več kot 75 milijonov zelenih in krožnih projektov slovenskega gospodarstva.

Poleg izvajanja storitev financiranja in zavarovanj je SID banka vpeta v oblikovanje in izvajanje dolgoročnih razvojnih strategij Republike Slovenije ter deluje kot osrednji kanal plasiranja državnih in sredstev EU v gospodarstvo. Sodeluje z mednarodnimi razvojnimi finančnimi institucijami in združenji, poudarek pa ostaja na sodelovanju s poslovnimi bankami. SID banka aktivno sodeluje tudi z razvojnimi inkubatorji, zbornicami in izobraževalnimi institucijami ter je upravljavec Sklada skladov, ki je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Vsako leto je več podjetij, ki uporabljajo storitve SID banke. Tako skupaj ustvarjajo uspešne poslovne zgodbe, saj podjetja v njih najdejo verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim lahko uresničijo svoje ambiciozne projekte. Želijo pa biti tudi partner podjetjem pri prehodu v trajnostni razvoj, zato se nanje lahko obrnete tudi s projekti, čeprav so še v snovanju.

FOTO: SID Banka
FOTO: SID Banka

SID banka že vrsto let svoje donatorske dejavnosti usmerja v projekte, ki spodbujajo znanje in učenje v družbi. Zato so se ob 30-letnici odločili, da 10.000 evrov, ki so bili namenjeni poslovnim darilom za zaposlene in poslovne partnerje, namenijo Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje in ukrajinskim otrokom za lažje vključevanje v našo družbo. Tako jim bodo omogočili boljši osebni razvoj in integracijo v družbo, kar bo posledično blagodejno vplivalo na celotno slovensko gospodarstvo.

Pred sodelovanjem z Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje je SID banka med drugim z donacijami prispevala h gradnji učnih čebelnjakov, akciji Hrane ne mečimo stran in nakupu radijskega teleskopa, namenjenega znanstvenoraziskovalnemu delu. S temi projekti banka sledi svoji zavezanosti in usmerjenosti k družbeno odgovornemu in trajnostnemu ravnanju podjetij in vseh nas, še posebej k trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva, h kateremu močno prispeva širjenje znanja in družbeno vključujoče dejavnosti na vseh področjih.

Ponosni so na to, kar so dosegli v zadnjih 30 letih, in verjamejo, da bo slovensko gospodarstvo raslo tudi v prihodnje. Zavedajo se, da jim je v preteklosti odlično uspevalo, in ne dvomijo, da jim bo tudi v prihodnje in da se bodo z veseljem spominjali vseh zgodb, ki so jih in jih še bodo spisali skupaj z vami.


Naročnik oglasne vsebine je SID banka