Skupina Gorenje v četrtletju s 23,5-odstotno rastjo čistega dobička

Skupina Gorenje je v prvem četrtletju ustvarila 296 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek nad primerljivimi prihodki v enakem obdobju lani.

Velenje – Največjo rast so zabeležili v vzhodni Evropi in izven evropskih trgov. Skupina je četrtletje končala z 2,5 milijona čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 23,5-odstotno rast.

Ustvarjeni prihodki od prodaje predstavljajo približno 22 odstotkov načrtovanih za celotno leto 2018 in so dva odstotka pod načrtovanimi, čisti dobiček pa predstavlja nekaj več kot 31 odstotkov letošnjega načrtovanega, so sporočili iz Gorenja.

Dobiček iz poslovanja je medtem s 7,8 milijona evrov na približno enaki ravni kot v prvem trimesečju lani in dosega skoraj 31 odstotkov načrtovanega celoletnega, bruto dobiček iz poslovanja pa je z 22,4 milijona evrov za 8,7 odstotka višji in je v skladu z načrtom. Čiste finančne obveznosti so se povečale za 3,5 milijona na 411,5 milijona evrov.

Večino ustvarjenih prihodkov, nekaj več kot 83 odstotkov, so ustvarili v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov, in sicer 247 milijonov evrov, kar je podobno kot v prvem četrtletju lani. Ob tem so se za štiri odstotke povečali prihodki od prodaje gospodinjskih aparatov lastnih blagovnih znamk.Največjo rast prihodkov so zabeležili na trgih vzhodne Evrope in trgih izven Evrope, predvsem v Izraelu, Braziliji in Čilu.
V zahodni Evropi so prodajo povečali v Avstriji, na Danskem in v Franciji, manj prihodkov od prodaje pa je bilo na Nizozemskem, v Nemčiji in Veliki Britaniji, predvsem zaradi cenovnega repozicioniranja, spremembe strukture prodajnih kanalov in omejevanja prodaje izdelkov z neustreznimi donosi.

»Skladno s strateškim načrtom še naprej krepimo prodajo zunaj Evrope, prodajo prestižnih in inovativnih aparatov ter povečujemo vlaganja v razvoj,« so poudarili. Za razvoj izdelkov so namenili 2,7 odstotka prihodkov skupine Gorenje.
Z nerevidiranimi četrtletnimi poslovnimi rezultati so se danes seznanili nadzorniki družbe.

Niso ugotovili nepravilnosti

Nadzorni svet se je poleg tega seznanil s poročilom revizorja o sponzoriranju ruskega nogometnega kluba Torpedo v sezoni 2014/2015. "Revizor pri pregledu ni ugotovil ekonomskih, računovodskih ali pravnih nepravilnosti in je ocenil, da so bile v pogodbi zapisane storitve izvedene, v obdobju sponzoriranja pa je prepoznavnost blagovne znamke Gorenje rasla. Iz poročila izhaja, da poslovodstvo Gorenja v povezavi s poslom ni prekršilo nobene svoje pravne obveznosti," so poudarili.

Poleg tega so se nadzorniki seznanili z zaključkom procesa iskanja strateškega partnerja. Uprava Gorenja je po preučitvi ponudb za najboljšega ponudnika v sredo izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov plus eno delnico družbe.

Komentarji: