Predstavitvena informacija

Ste pripravljeni na trajnostno poslovanje?

Druga priložnost za udeležbo na delavnici Sustainability Lab pod okriljem Deloitte-ovih strokovnjakov.
Fotografija: Mojca Markizeti FOTO: Deloitte
Odpri galerijo
Mojca Markizeti FOTO: Deloitte

Leto 2022 je bilo za področje trajnosti prelomno in dvomov o tem, da mora vsako podjetje v svoje poslovanje vključevati okoljska, družbena in upravljavska (ESG) načela, praktično ni več. Suše, ujme, požari, vročinski valovi in tople zime vplivajo na vse nas, na naše vsakdanje življenje, na poslovanje naših podjetij in s tem na delovanje našega gospodarstva. Poslovna skupnost se vedno bolj zaveda svoje odgovornosti in vloge pri doseganju ogljične nevtralnosti in zato pri obravnavni podnebnih sprememb deluje vedno bolj usklajeno. Celovita in sistemska obravnava tveganj, ki jih prinašajo podnebne in družbene spremembe, namreč zahteva uspešno upravljanje naravnega, človeškega in družbenega kapitala.

V praksi to pomeni, da morajo poslovne strategije vključevati okoljske, družbene in upravljavske elemente. Integracija trajnosti v poslovanje podjetja zahteva temeljit premislek o načinu delovanja, tveganjih za poslovanje, vključevanje različnih deležnikov, spremembo procesov, inovacije, agilnost in predvsem razumevanje vpliva na okolje, v katerem podjetje deluje, ter obratno, vpliva okolja in družbe na podjetje.

Trajnostna transformacija podjetja zahteva odpornost in agilnost ter prilagoditev novim razmeram in tveganjem, in sicer z inovativnim ter proaktivnim združevanjem poslovne in trajnostne strategije, pri čemer tempo transformaciji narekuje predvsem zakonodajni in regulatorni okvir Evropskega zelenega dogovora. Leto 2022 je bilo v tem smislu prelomno, predvsem zaradi sprejetja Direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD), ki je ključni korak za implementacijo trajnostnih standardov. Zakonodajne zahteve pa so še mnogo bolj obsežne. Strateško-pravni okvir, ki definira in usmerja trajnostno poslovanje, namreč zajema velik nabor strategij, akcijskih načrtov, direktiv, regulativ in drugih področnih zahtev. Samo decembra so bila na ravni EU tako izvedena dodatna pogajanja na temo Mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) in Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CS3D), ki bodo še dodatno vplivala na poslovanje podjetij.

Kim Turk Mehes FOTO: Deloitte
Kim Turk Mehes FOTO: Deloitte

CSRD in njene usmeritve bodo posodobile in okrepile zahteve glede družbenih in okoljskih informacij, o katerih bodo podjetja morala poročati. Javno objavljena trajnostna poročila podjetij bodo različnim deležnikom, npr. potencialnim vlagateljem, kupcem ali širši zainteresirani javnosti, zagotovila dostop do pomembnih informacij glede trajnostnega delovanja podjetij, njihove obravnave podnebnih tveganj in doseganja zastavljenih ciljev za doseganje ogljične nevtralnosti. Hkrati bodo omogočila vpogled v navedbe in razkrivanje lažnih navedb oz. polresnic o trajnostnem poslovanju.

Družba Deloitte je vaš partner pri pripravi trajnostnega akcijskega načrta/strategije. Z znanjem, izkušnjami in široko mrežo kontaktov vam lahko pomagamo, da bo priprava na izpolnjevanje zahtev nove zakonodaje ustrezna in pravočasna. Priprava ustreznega trajnostnega poročila je namreč končni korak k skladnosti z zakonodajo, zahteva pa jasno razumevanje načel ESG, pomena trajnostnega delovanja v luči podnebnih ter družbenih sprememb in tveganj, pa tudi številnih aktivnosti, ki jih je treba narediti, da dobro trajnostno poročilo sploh lahko pripravimo.


Naročnik oglasne vsebine je Deloitte