V polletju skoraj podvojil dobiček, donosnost pri 4,4 odstotka

Zaradi vojne v Ukrajini so se razmere še dodatno zaostrile, pojavila so se tudi nekatera nova tveganja, navajajo v družbi.
Fotografija: SDH razmere v poslovnem okolju pozorno spremlja, ocenjuje njihov vpliv na družbe v portfelju ter pričakuje konkretne ukrepe družb za obvladovanje tveganj. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
SDH razmere v poslovnem okolju pozorno spremlja, ocenjuje njihov vpliv na družbe v portfelju ter pričakuje konkretne ukrepe družb za obvladovanje tveganj. FOTO: Blaž Samec

Slovenski državni holding (SDH) je v prvem polletju zabeležil 44,7 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašal 26 milijonov evrov. Rast dobička je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend v letošnjem letu. Donosnost celotnega portfelja se je medtem znižala za dve odstotni točki na 4,4 odstotka.

Kot so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz SDH, je družba v polletju iz naslova lastnih kapitalskih naložb realizirala skoraj 43,3 milijona evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v enakem lanskem obdobju dividendni prihodki zaradi posledic epidemije covida-19 in zahtev regulatorjev znašali le 25 milijonov evrov.

Vrednost kapitalskih naložb se je zaradi padca tečajev na borzah v polletju znižala za 93,52 milijonov evrov. Padci tečajev so posledica trenutno negotovih razmer na kapitalskih trgih, so navedli v SDH.

Potem ko je donosnost celotnega portfelja v prvem lanskem polletju znašala 6,4 odstotka, je bila letos pri 4,4 odstotka.

Poslovanje družb s kapitalsko naložbo države in SDH je bilo pod precejšnjim vplivom razmer na trgu, predvsem visokih in volatilnih cen energentov in surovin, splošnega dviga cen in motenj v dobavnih verigah. Zaradi vojne v Ukrajini so se razmere še dodatno zaostrile, pojavila so se tudi nekatera nova tveganja, navajajo v družbi.

image_alt
SDH kot avtobusna postaja

Dodatno so na poslovanje energetskih družb v portfelju SDH vplivali ukrepi države za blažitev energetske draginje, ki so neposredno vplivali na prihodke in donosnost nekaterih družb. Poleg tega so bile družbe s področja proizvodnje električne energije precej prizadete zaradi zelo slabe hidrologije.

Razmere in ukrepi so se najbolj negativno odrazili v poslovanju nekaterih družb stebra energetika, predvsem elektrodistribucijskih družb ter skupin Petrol in HSE, zato so izkazani rezultati stebra energetika v prvem polletju negativni. Drugi upravljavski stebri (promet, finance, gospodarstvo in turizem) v polletju izkazujejo dobre rezultate, ki so nad cilji iz letnega načrta upravljanja za letos.

SDH razmere v poslovnem okolju pozorno spremlja, ocenjuje njihov vpliv na družbe v portfelju ter pričakuje konkretne ukrepe družb za obvladovanje tveganj. »Prioritetna naloga poslovodstev družb je ustrezno ukrepanje v spremenjenih razmerah; poslovodstva morajo razviti ustrezne strategije in načrte z jasnimi ukrepi, ki jim omogočijo hiter odziv na morebitne spremenjene okoliščine ter s tem zagotovijo čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah,« so navedli v sporočilu.

Nadzorni svet SDH je sicer danes podal tudi soglasje dodatku k pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, s katerim se zapadlost terjatev SDH in Kapitalske družbe do Save podaljšuje do 30. junija prihodnje leto.

Nadzorniki so se seznanili tudi z aktivnostmi za uresničitev določb zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, s ciljem prenehanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) do konca letošnjega leta in prenosa premoženja ter pravic in obveznosti DUTB na SDH. »Aktivnosti obeh družb za potrebe operativne realizacije integracije aktivno potekajo že nekaj časa. Projektni skupini obeh družb intenzivno sodelujeta na vseh ključnih področjih poslovanja. Med družbama je usklajena tudi časovnica predvidenih ključnih aktivnosti v postopku pripojitve,« še so navedli v sporočilu za javnost.

Komentarji: