Zavarovalnica Triglav z odlično bonitetno oceno

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično).
Fotografija: AM Best ocenjuje finančni položaj Triglava kot zelo trden, poslovanje kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno in vpliv večinskega lastništva pa kot nevtralen. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
AM Best ocenjuje finančni položaj Triglava kot zelo trden, poslovanje kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno in vpliv večinskega lastništva pa kot nevtralen. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana - Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno ohrani dobro poslovanje, svoj zelo trden finančni položaj in vodilno tržno vlogo v Sloveniji in regiji, kjer je Skupina prisotna.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, AM Best ocenjuje finančni položaj Triglava kot zelo trden, poslovanje kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno in vpliv večinskega lastništva kot nevtralen ter upravljanje tveganj kot ustrezno glede na kompleksnost in obseg njenega poslovanja. Bonitetna agencija je pri potrditvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnici Triglav Re poudarila njen strateški pomen kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav in njeno dobro integriranost v skupino.
 

Tveganjem prilagojena kapitaliziranost


"Ocena zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najmočnejši ravni. Skupina v portfelju življenjskih zavarovanj zmanjšuje izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom in je dodatno izboljšala svoje upravljanje sredstev in obveznosti. Preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom do delniških in obvezniških trgov."  

Bonitetna agencija AM Best še poudarja dobre poslovne rezultate Triglava zadnjih let, ki po njeni oceni izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in ustreznih donosov iz naložb. "Triglav na močno konkurenčnih trgih izven Slovenije nenehoma povečuje obseg in izboljšuje poslovanje, tudi z aktivnim iskanjem dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši."

Obenem agencija izpostavlja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji, ki preko svojih družb na globalnem nivoju ponuja (po)zavarovalne storitve. Zaradi tega je po navedbah bonitetne agencije njegova ponudba storitev dobro razčlenjena tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika.

Preberite še:

Komentarji: