Projekt Triglav Kranj za krepitev in povezovanje športa v občini

Pismo o nameri za izvedbo projekta, ki utrjuje enotno blagovno znamko, je podpisalo 16 kranjskih športnih klubov.
Fotografija: Vsi podpisniki pisma o nameri. FOTO: MO Kranj
Odpri galerijo
Vsi podpisniki pisma o nameri. FOTO: MO Kranj

Kranj – Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj, Zavodom za turizem in kulturo Kranj in 16 športnimi klubi podpisala pismo o nameri za izvedbo projekta Triglav Kranj, s čimer so vsi deležniki potrdili medsebojno sodelovanje v skupnem projektu, katerega namen je krepitev športa v kranjski občini in širše. Podpisniki si prizadevajo podpirati nastope klubov pod enotno blagovno znamko Triglav Kranj in vzpostaviti aktivno stično točko, ki bo imela vlogo informiranja, administrativne podpore, promocije, prodaje in utrjevanja blagovne znamke. Stična točka bo na Glavnem trgu v Kranju, podpisniki pa bodo sodelovali in se povezovali še pri vzpostavitvi poslovnega subjekta Triglav Kranj, kadrovskih načrtih in vzpostavljanju finančnih virov.

Vodilni pri razvoju projekta je Nogometni klub Triglav Kranj. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Vodilni pri razvoju projekta je Nogometni klub Triglav Kranj. FOTO: Mavric Pivk/Delo


3500 triglavanov


»Pod okriljem projekta želimo v prihodnje izpostaviti vrhunske športnike in športne delavce, ki jih ni malo, in se jim tako zahvaliti za dosedanje delo in odrekanje. Lastna trgovina in 'Triglav Kranj pool' bosta dala dodatni zagon za razvoj rekreativnega in vrhunskega športa. V nogometnem klubu si štejemo v veliko čast, da smo vodilni pri razvoju projekta, a se hkrati zavedamo, da bomo lahko zgolj skupaj s 3500 triglavani iz 16 različnih klubov uspešni. Za Kranj se je vselej govorilo, da je mesto športa, kar to dejanje potrjuje,« je poudaril pobudnik projekta Beno Fekonja.


Krepitev pripadnosti


Z njim se strinja direktor Zavoda za šport Kranj Branko Fartek, ki je prepričan, da je pobuda dobrodošla za nadaljnji razvoj športa v občini: »Športnim klubom z imenom Triglav bo prinesla boljšo prepoznavnost in skupni nastop do vseh dejavnikov razvoja športa. Želimo si, da bi prinesla tudi boljše povezovanje med klubi, medsebojno spoznavanje športnikov in skupno podporo pri dogodkih in tekmovanjih. S povezovanjem se bo krepila pripadnost družini klubov z imenom Triglav.«


Valilnica odličnih tekmovalcev


Po mnenju direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaža Štefeta ima mesto dobro razvito športno infrastrukturo, je organizator številnih vrhunskih športnih prireditev, je lokacija za priprave športnikov in valilnica odličnih tekmovalcev. »Podpiramo povezovanje kranjskih športnih klubov pod skupno znamko. Pismo o nameri podpisujemo v želji, da se bo še naprej krepila pripadnost prebivalcem domačim športnim klubom in Kranju.«


Sodobno in učinkovitejše delovanje


Župan Matjaž Rakovec pa podčrtava, da gre za prvi korak k drugačnemu, sodobnemu in učinkovitejšemu delovanju športnih klubov različnih panog: »Že zdaj smo prepoznavni po imenu Triglav, imamo odlične športnike, podmladek, vrhunske strokovnjake in rezultate. Na vrhunske dosežke naših talentov računamo tudi v prihodnje. Imamo vse za uspešno športno in poslovno zgodbo ter za povezovanje s kulturo in turizmom. Vidim tudi priložnost za ustanavljanje regijskih in nacionalnih športnih centrov. Imamo velik potencial za povezovanje razvejene športne infrastrukture in športnikom prijaznega izobraževanja. Šport je zagotovo razvojna priložnost za Kranj, da postane mesto odličnosti in obogati kulturne in turistične programe.«

Komentarji: