Drenikova bo prijaznejša tudi do kolesarjev

Dve prijavi na javni razpis za ureditev štiripasovnice, ki je štiri desetletja brez kolesarske steze
Fotografija: Avtobusi bodo po obnovi ustavljali na vozišču, potniki bodo čakali pod nadstreškom na sedanjem postajališču
FOTO Mavric Pivk
Odpri galerijo
Avtobusi bodo po obnovi ustavljali na vozišču, potniki bodo čakali pod nadstreškom na sedanjem postajališču FOTO Mavric Pivk

V naslednjih letih bo ena prednostnih nalog v prestolnici urejanje kolesarske infrastrukture. V drugi polovici avgusta so tako v MOL med drugimi javnimi razpisi zaključili tudi dva kolesarska: za Vodnikovo cesto in Drenikovo ulico. Za delo na prvi je ponudbe poslalo kar osem izvajalcev, za delo na drugi pa se zanimata dva izvajalca.

MOL se je v prometni politiki zavezala k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture, tam pa, kjer kolesarskih stez še ni, pa bo zgradila nove. Vrednost projekta ureditve Drenikove ulice je po predlogu mestnega proračuna za leto 2019 985.000 evrov, vrednost projekta ureditve Vodnikove ceste pa 1,2 milijona evrov. Pri obeh projektih so predvidena in odobrena tudi nepovratna sredstva sofinanciranja države in Evropske unije. Skupna značilnost obeh šišenskih kolesarskih projektov je, da je večina sredstev predvidena že z rebalansom letošnjega proračuna – za Drenikovo 797.000 evrov in za Vodnikovo nekaj manj kot milijon evrov – ostanek pa je zapisan v proračunskih planih za leto 2019.

Za projekt revitalizacije Vodnikove ceste, v katerem bo ta postala prijaznejša za vse, kolesarji in pešci pa si bodo delili prostor, se zanimajo črnuška družba Teleg-m, hrvaško gradbeno podjetje GP Krk, ki je lani obnavljalo ljubljansko severno obvoznico, krško podjetje Kostak, grosupeljska družba Komunalne gradnje, ljubljansko vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik, novogoriška družba Kolektor CPG, družba iz Stanežič Prenova – Gradbenik in ljubljanska družba KPL. Postopek izbire izvajalca za dela med Koseško tržnico v Zgornji Šiški in ulico Na Jami še ni končan, ob tolikšnem številu prijavljenih pa zna biti do podpisa pogodbe še dolg.


Dva ponudnika


Manj dela bo morda pri izbiri izvajalca za ureditev Drenikove ulice med križiščem s Celovško cesto in križiščem z Verovškovo ulico. Za ta projekt je MOL prejela dve skupni prijavi. Vodilni partner v prvi prijavi je družba Prenova – Gradbenik, partnerja pa mariborski Nigrad in KPL; vodilni partner v drugi prijavi je družba Komunalne gradnje, partner pa Hidrotehnik.

Promet po štiripasovni Drenikovi ulici, ki se pod gorenjsko progo nadaljuje v Samovo ulico, je stekel poleti leta 1977. Dotlej je bila Drenikova izrazito lokalna, sicer široka, a makadamska slepa ulica, promet med Šiško in Bežigradom pa je tekel po Černetovi ulici in čez železniški prehod (na šišenski ranžirni postaji), kjer so bile zapornice pogosto in dolgo spuščene, naprej po Janševi ulici.

Razen stavbe nekdanje šišenske policije v tedanjem križišču Celovške ceste in Aleševčeve ulice na trasi nove Drenikove ni bilo veliko rušitvenih del, širina pa vendarle ni bila tolikšna, da bi ob njej speljali kolesarsko stezo. Le-te tako na Drenikovi med Celovško in Verovškovo še 41 let kasneje ni, postavljeni prometni znaki pa kolesarjem prepovedujejo vožnjo. Nekaj sto metrov daljša obvozna pot, ki kolesarjenje podaljša za slabi dve minuti, je zarisana iz križišča s Celovško cesto po Aleševčevi, Černetovi in Verovškovi ulici, v križišču z Drenikovo pa se kolesarji znajdemo pred nerešljivo dilemo, kje nadaljevati pot proti Bežigradu. Po prehodih za pešce s kolesom ob strani ali kot avtomobilisti po cesti.


Postajališče na cestišču


Poleg prenove ceste je – za razliko od razpisa za prenovo Parmove, ki je bil ustavljen in bo pripravljen nov – predvidena sanacija komunalnih vodov (plinovod, vročevod). Poleg štirih voznih pasov bo na obeh straneh Drenikove ulice po obnovi skupen dvignjen prostor za kolesarje in pešce, semaforizirana prehoda na križiščih s Podjunsko in Aljaževo ulico bosta sodeč po načrtih enostranska. Ustrezno bo preurejeno križišče s Celovško cesto in to vse mimo stavbe glasbene šole do Smrekarjeve ulice. Poleg odprtja za kolesarje zna največja sprememba doleteti obe avtobusni postajališči. Ti sta sedaj umaknjeni, po prenovi pa naj bi avtobusi ustavljali na vozišču – in tako umirjali promet – na prostoru sedanjega postajališča pa naj bi bila urejena nadstreška za čakajoče.

Poleg Vodnikove ceste in Drenikove ulice je v predlogu mestnega proračuna za leto 2019 v prihodnjih letih predvideno "kolesarsko" urejanje Dunajske ceste, Njegoševe ceste, Tržaške ceste, ulice Ob Ljubljanici ter Kajuhove ulice v Mostah. MOL bo samo prihodnje leto iz mestnega proračuna po sedanjih napovedih zagotovila za te projekte 1,4 milijona evrov, skupno pa naj bi iz proračuna MOL priteklo med letoma 2018 in 2020 več kot 3,2 milijona evrov. Pri vseh teh projektih je predvideno izdatno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz različnih virov EU.

Komentarji: