Strupi še kar čakajo na tovorni postaji

Za sanacijo strupenih izkopov zemlje ob modernizaciji tovorne železniške postaje Celje že januarja odprli ponudbe, izvajalca še niso izbrali.
Fotografija: S ponjavami zaščiteni nevarni zemeljski izkopi ob gradbišču nadgradnje tovorne železniške postaje Celje, spredaj kiosk za tradicionalni sredin "svinjski sejem" v Celju. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
S ponjavami zaščiteni nevarni zemeljski izkopi ob gradbišču nadgradnje tovorne železniške postaje Celje, spredaj kiosk za tradicionalni sredin "svinjski sejem" v Celju. FOTO: Brane Piano

Celje – Na sektorju za železnice pri Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) v Mariboru so že 24. januarja odpirali ponudbe za čiščenje s težkimi kovinami in katranom onesnaženih izkopov na celjski tovorni železniški postaji, a izvajalca del do danes še niso izbrali.

Vodja sektorja Dejan Jurkovič pravi, da mora izbiro komisije potrditi še direktor DRSI Damir Topolko, pri čemer pravi, da se zaveda, da lahko pritožbe odložijo sanacijo.

Od takrat, ko so občani in Civilne iniciative Celja opozorili na smrad zaradi del pri modernizaciji in širitvi tovorne železniške postaje med živinskim sejmiščem in carinarnico, mineva že 13 mesecev. Marca lani so dela na gradbišču ustavili, DRSI je najel strokovnjake, izkopano zemljo pa so prekrili s ponjavami. Inštitut Ikema je po naročilu takratnega podizvajalca del GP Lugariček ugotovil, da gre za nevarni odpadek zaradi preseženih vrednosti katrana, velenjski Erico pa je nato že julija lani za DRSI izdelal načrt ravnanja z odpadki, ki so nastali med nadgradnjo železniške proge Zidani Most–Celje na Postaji Celje. A vsi izkopi so še vedno deponirani ob gradbišču železnice.

Na vprašanje, zakaj še niso izbrali izvajalca, ki bo očistil izkope, Jurkovič odgovarja: »Dobili smo tri ponudbe. Komisija je delo končala in je direktorju DRSI pripravila predlog za izbor izvajalca. Zdaj čakamo na njegovo odločitev in podpis. O tem, kdo bo izbran, še ne morem govoriti. Ponudnike bomo najprej obvestili o izboru, ti imajo možnost vložiti pritožbo oziroma revizijski zahtevek. Upamo, da se to ne bo zgodilo, če pa že, da bo čim prej rešeno.«

Na DRSI ponudnikov nočejo razkriti, najcenejši je Sonex


Kako bodo sanirali okoli 27.000 kubičnih metrov nevarnih izkopov? Jurkovič odgovarja, da je treba zemljo predelati na lokaciji in je ne odvažati. Očiščeni material bodo uskladiščili ob tovorni postaji, ga dali pregledati in zanj pridobili vsa dovoljenja. »Imel bo zelo dobre fizikalne lastnosti in se lahko kasneje uporabi kot nasipni material za deponije, parkirišča in podobno,« napoveduje vodja sektorja za železnice pri DRSI.

O ponudnikih je pripravljen povedati le, da sta dva s celjskega območja in eden iz Ljubljane ter da so ponudbe ocenjevali gleda na ceno in rok za izvedbo del.

Podatke o kandidatih za sanacijo zemljine smo zato pridobili sami. Ti kažejo, da sta konzorcij SŽ-Železniško gradbeno podjetje iz Ljubljane in njegova hčerinska družba Kamnolom Verd z Vrhnike ponudila ceno 3,35 milijona evrov in dokončanje del v 14 mesecih. Prav tako v 14 mesecih bi zemljo očistil konzorcij VOC Celje, v katerem sta še družba WSA iz nemškega Gelsenkirchna ter samostojni podjetnik Marko Likon, in sicer za 3,31 milijona evrov.

Najcenejši ponudnik, podjetje Stonex Marjana Urleba iz Šentjurja, ki je podobna dela za Mestno občino Celje že izvajalo v bližini na območju Stare Cinkarne, je predlagal rok 24 mesecev in najnižjo ceno – 2,9 milijona evrov. Družba Saubermacher Slovenija je ponudila odvoz nevarnega odpadka za šest milijonov evrov, a je bila izločena.

Eden izmed razpisnih pogojev zahteva, da je ponudnik v zadnjih desetih letih za vsaj 9000 kubičnih metrov predelave nevarnega odpadka dobil okoljevarstveno dovoljenje ter ima za tehnologijo slovensko tehnično soglasje ali pa ima pogoje za vpis v evidenco agencije za okolje kot predelovalec nevarnih snovi. In prav zaradi tega pogoja se lahko Jurkovičeva bojazen, da bo izbira izvajalca sprožila pritožbe neizbranih, hitro uresniči.

Komentarji: