Cene naložb v domovih občutno narasle

Prepotrebne naložbe v DSO ponekod ogrožene zaradi hitrega spreminjanja razmer.
Fotografija: Tudi v DSO Krško ne vedo, ali bodo lahko v roku dokončali naložbo, to je prenovo mansarde. Foto Simona Fajfar
Odpri galerijo
Tudi v DSO Krško ne vedo, ali bodo lahko v roku dokončali naložbo, to je prenovo mansarde. Foto Simona Fajfar

V številnih domovih za starejše (DSO), kjer so lani in letos prejeli sredstva iz dveh razpisov za zagotavljanje boljših pogojev za stanovalce, imajo težave pri izvedbi naložb. Glavni vzrok so velike spremembe, ki se dogajajo v gradbeništvu, kjer so se cene gradbenega materiala občutno dvignile. Zaradi različnih zapletov pa so tudi roki za dokončanje del postali prekratki.

»Vse se je podražilo za 25 odstotkov, pa tudi za 40 do 60 odstotkov in več. Cena jekla, na primer, se je dvignila za 100 odstotkov,« pravi Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj. Foto Arhiv Dom upokojencev Kranj
»Vse se je podražilo za 25 odstotkov, pa tudi za 40 do 60 odstotkov in več. Cena jekla, na primer, se je dvignila za 100 odstotkov,« pravi Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj. Foto Arhiv Dom upokojencev Kranj
»Vse se je podražilo za 25 odstotkov, pa tudi za 40 do 60 odstotkov in več. Cena jekla, na primer, se je dvignila za 100 odstotkov,« pravi Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj, ko našteva podražitve, ki vplivajo na naložbe v domovih za starejše.

Njihov dom, v katerem je 214 stanovalcev, še 180, pravi, »pa jih imamo razseljenih po domovih, saj je toliko ljudi vključenih v oskrbo na domu«, je bil eden od 18 DSO, ki so bili uspešni na javnem razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To je novembra lani razdelilo 93 milijonov evrov namenskih sredstev iz pobude React-EU, s katerimi rešujejo največ­je prostorske težave na področju oskrbe starejših, ki jih je razgalila epidemija.

»Naša naložba je vredna manj kot milijon evrov, tako da so naše skrbi manjše kot v tistih domovih, kjer imajo obsežnejše naložbe,« pravi sogovornica iz Kranja. Pri njih bodo uredili povezovalni hodnik s požarnimi stopnicami, tako da bodo zagotovili poti, kot jih zahtevajo razmere v epidemiji. »Junija bomo objavili razpis, tako da ne bomo imeli težav z dokončanjem naložbe do predpisanega roka, to je do 30. junija 2023,« pričakuje sogovornica in takoj doda: »Skrbijo pa me dobavni roki materialov, ki so se zelo podaljšali in so nepredvidljivi, ter rast cen.« Naložba bo zagotovo dražja, kot so načrtovali, tako da bodo manjkajoča sredstva morali primakniti iz lastnih virov.

Tudi v DSO Kranj se zavedajo, da bo naložba zagotovo dražja, kot so načrtovali, tako da bodo manjkajoča sredstva morali primakniti iz lastnih virov. Foto Arhiv DSO Kranj
Tudi v DSO Kranj se zavedajo, da bo naložba zagotovo dražja, kot so načrtovali, tako da bodo manjkajoča sredstva morali primakniti iz lastnih virov. Foto Arhiv DSO Kranj

Odstopila prvi in drugi ponudnik

V veliko slabšem položaju so na Izlakah, v DSO Polde Ebert-Jamski, kjer imajo 186 stanovalcev. Z razpisom so upravičeni do 3,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, s katerimi nameravajo izboljšati bivalni standard stanovalcev. Načrt je, da v 42 let starem negovalnem delu doma, kjer živi 140 stanovalcev, iz večposteljnih sob uredijo eno- in dvoposteljne z lastnimi kopalnicami. Po načrtih naj bi prvo in drugo fazo dokončali letos, tretjo pa do konca junija 2023.

»Decembra lani smo objavili prvo naročilo, dobili pet ponud­nikov in izbrali najugodnejšega, ki pa je potem odstopil zaradi višanja cen gradbenega materiala, dobav in drugih težav,« pravi Mateja Černi, DSO Polde Ebert-Jamski. Foto Arhiv DSO Polde Ebert-Jamski
»Decembra lani smo objavili prvo naročilo, dobili pet ponud­nikov in izbrali najugodnejšega, ki pa je potem odstopil zaradi višanja cen gradbenega materiala, dobav in drugih težav,« pravi Mateja Černi, DSO Polde Ebert-Jamski. Foto Arhiv DSO Polde Ebert-Jamski
»Decembra lani smo objavili prvo naročilo, dobili pet ponud­nikov in izbrali najugodnejšega, ki pa je potem odstopil zaradi višanja cen gradbenega materiala, dobav in drugih težav,« pravi Mateja Černi, direktorica izlaškega doma starejših. Na novo javno naročilo, ki so ga objavili takoj v aprilu, so se odzvali štirje ponud­niki. Potem ko so izbrali najugod­nejšega, pa jih je obvestil, da odstopa od pogodbe zaradi izredno spremenljivih razmer na gradbenem trgu.

»Ponudnik je vse to, kar je navedel kot razlog za odstop od pogodbe, vedel že prej. Nam pa je vzel dragoceni čas,« je kritična Černijeva, ki dodaja, da bodo še ta mesec objavili tretje javno naročilo. Z vsakim novim javnim naročilom se je vrednost naložbe dvignila, tako da bo zdaj zagotovo presegla znesek, ki so ga pridobili z razpisom. Razliko bodo morali kriti z lastnimi sredstvi.

Domu starejših občanov v Izlakah je upravičen do 3,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, s katerimi nameravajo izboljšati bivalni standard stanovalcev. Foto Arhiv DSO Polde Ebert-Jamski
Domu starejših občanov v Izlakah je upravičen do 3,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, s katerimi nameravajo izboljšati bivalni standard stanovalcev. Foto Arhiv DSO Polde Ebert-Jamski

»Seveda nas skrbi, ker so razmere nepredvidljive,« pravi direktorica, prepričana, da bi del težav morala rešiti država in posredovati, da bi za ta evropska nepovratna sredstva zagotovili realne roke za dokončanje naložb. Morda pa tudi dodatna sredstva za naložbe. »Če nam prenove ne bo uspelo izpeljati do roka, bomo morali odstopiti od projektov in vračati do takrat porabljena sredstva,« razloži in doda, da je v interesu nas vseh, da bi naložbe izpeljali do konca, saj so potrebne.

Poziv ministrstvu

»Naša anketa med socialnovarstvenimi zavodi je pokazala, da zaradi občutnih podražitev gradbenega materiala in storitev ter drugih stroškov potrebujejo od 25 do 30 odstotkov oziroma najmanj 17,6 milijona evrov več sredstev od predvidenih v investicijski dokumentaciji,« opozarja Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov. Foto Jože Suhadolnik/Delo
»Naša anketa med socialnovarstvenimi zavodi je pokazala, da zaradi občutnih podražitev gradbenega materiala in storitev ter drugih stroškov potrebujejo od 25 do 30 odstotkov oziroma najmanj 17,6 milijona evrov več sredstev od predvidenih v investicijski dokumentaciji,« opozarja Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov. Foto Jože Suhadolnik/Delo
Položaj, v katerem so se znašli domovi za starejše, je finančno izredno tvegan, opozarja Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije: »Naša anketa med socialnovarstvenimi zavodi je pokazala, da zaradi občutnih podražitev gradbenega materiala in storitev ter drugih stroškov potrebujejo od 25 do 30 odstotkov oziroma najmanj 17,6 milijona evrov več sredstev od predvidenih v investicijski dokumentaciji.«

Ministrstvo so zato že pozvali, da naj podaljša roke za dokončanje projektov in v proračunu zagotovi dodatna sredstva. Pri tem ne gre le za DSO, ki so prejeli sredstva omenjenega razpisa, ampak tudi za domove starejših, ki so pridobili sredstva za izvajanje dnevnih oblik varstva in drugih začasnih namestitev za starejše na razpisu, ki je bil zaključen januarja letos.

»Z naložbo nimamo težav in smo v terminskih okvirih,« pravi Valerija Lekić Poljšak, direktorica DSO Črnomelj. Foto Arhiv DSO Črnomelj
»Z naložbo nimamo težav in smo v terminskih okvirih,« pravi Valerija Lekić Poljšak, direktorica DSO Črnomelj. Foto Arhiv DSO Črnomelj

Na ministrstvu odgovarjajo, da v proračunu dodatnih sredstev za investicije v domove starejših ni: »Tudi postopek umeščanja projektov v načrt razvojnih programov bi od upravičenih zavodov zahteval pripravo nove investicijske dokumentacije in nato njihovo potrjevanje, kar bi po oceni zahtevalo še tri do štiri mesece aktivnosti in bi še dodat­no zamaknilo začetek izvajanja projektov.«

Podaljšanje rokov za izvedbo pa je, pravijo na ministrstvu, dopustno na podlagi spremenjenih okoliščin in višje sile oziroma izjemnih okoliščin, kar podrobneje urejajo posebna navodila. To lahko naredi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zgolj izjemoma v primeru višje sile, kot je na primer covid-19, in spremeni razpis.

Komentarji: