Brezplačna kosila so kompleksno vprašanje družbe

Do 100 odstotkov subvencije leta 2020 niso bili več upravičeni vsi otroci, ki živijo pod pragom tveganja revščine.
Fotografija: Na kosila je bilo leta 2016 naročenih 75 odstotkov učencev osnovnih šol, leta 2022 pa 83 odstotkov. FOTO UROŠ HOČEVAR/DELO
Odpri galerijo
Na kosila je bilo leta 2016 naročenih 75 odstotkov učencev osnovnih šol, leta 2022 pa 83 odstotkov. FOTO UROŠ HOČEVAR/DELO

V Sloveniji imamo enega boljših sistemov za zagotavljanje ustrezne prehrane otrok v vrtcih in osnovnih šolah. Šole so zakonsko zavezane k skrbi za malice. Lahko pa se odločijo zagotavljati še kosila in popoldansko malico. V mnogih šolah je prehrana otrok zaupana organizatorjem šolske prehrane, kakor je predvideno v dogovorih med zdravstvom in šolstvom.

Nadzori nad jedilniki kažejo, da šole povečujejo ponudbo zdravih živil, raste delež sadja in zelenjave, zmanjšuje se količina mastne in sladke hrane, za pitje pa se veča ponudba vode in manj sladkih pijač. Na kosila je bilo leta 2016 naročenih 75 odstotkov učencev osnovnih šol, leta 2022 pa 83 odstotkov. Možnosti za ustrezno kuhanje doma se ob naraščajočih zahtevah družbe manjšajo, starši pa v večji meri prepoznavajo vrednost ustreznih kosil zase in za otroke.

Težave nastopajo v procesu subvencioniranja obrokov. Sedanji sistem subvencioniranja ustvarja togo in strogo ločnico med upravičenostjo do subvencije in obvezanostjo za plačilo polne cene obroka. Do 100 odstotkov subvencije leta 2020 niso bili več upravičeni vsi otroci, ki živijo v gospodinjstvih pod pragom tveganja revščine. Od septembra 2016 do septembra 2020 se je število upravičencev do subvencije zmanjšalo za skoraj 8000 evrov in tako kar 12 odstotkov otrok iz družin pod pragom revščine subvencije ne dobi več.

Šola je ne le izobraževalna, ampak tudi vzgojna institucija. Za otrokovo zdravo rast in razvoj se kot pomembna aktivnost izkazuje vsaj en skupni obrok v družini. Šola je za otroke drugi dom. Za nekatere tudi edini varni dom in v določenih primerih celo edini dom, v katerem dobijo hrano. Finska vsem otrokom od 6. do 19. leta zakonsko omogoča brezplačna kosila že od leta 1948. Švedska je leta 1997 zagotovila brezplačna kosila vsem otrokom od 6. do 16. leta. V Sloveniji resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 20152025 v svojem izhodišču določa, da sta zdravo prehranjevanje in redna telesna dejavnost med ključnimi dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevata k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Otrokom med odraščanjem zagotavljata optimalno rast in razvoj. V smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je zapisano stališče, naj priprave obrokov ne prenašajo na zunanje izvajalce (t. i. outsourcing), saj ti na prvo mesto postavljajo zaslužek, ne pa skrbi za ustrezno zdravo ponudbo.

Uvedba brezplačnih kosil za vse otroke razbremenjuje družine največjega stroška, povezanega z obveznim izobraževanjem. Po tej zagotovljeni pravici se bomo v naslednjih letih lahko dalje približevali ideji brezplačne osnovne šole, ki bo otrokom zagotavljala najmanj še brezplačne učbenike.

Že pred leti sem zasledila raziskavo v ZDA, v kateri so registrirali upad agresivnega vedenja gojencev nekega prevzgojnega doma, potem ko so jim v prehrano začeli dodajati vitamine. V neki osnovni šoli, ki je slovela po delinkvenci in »špricanju«, pa jim je ta dva neugodna pojava uspelo zmanjšati z uvedbo dodatne ure telovadbe v vseh razredih. In kot stranski učinek ukrepa so opazili, da so učitelji manj pogosto zapuščali delo v tisti šoli. Slovenija je zaradi svoje »razvitosti« država, v kateri se je delež prekomerno hranjenih in debelih otrok še povečal. Pri mnogih so že opazne spremembe v smislu sladkorne bolezni in povečanega krvnega pritiska. Pri večini otrok, ki jih zdravstvo vključuje v svoje sisteme zdravljenja debelosti, opažamo nezdrav način prehranjevanja s premajhno udeležbo sadja in predvsem zelenjave ter z izrazitim pomanjkanjem gibanja. Zavest o nuji zdravega prehranjevanja s povečanjem vlaknin v hrani in opuščanjem nasičenih maščob in sladkorjev se povečuje skozi različne preventivne programe. Tako v programu ZDAJ (Zdravje danes za jutri) nastajajo tudi centri za krepitev zdravja. Ozaveščanje o nujnosti in o načinih zagotavljanja zdrave hrane je tudi del šolskih aktivnosti. V soočanju z okoljsko ogroženostjo in vprašanji trajnostnega razvoja se v družbi spreminja tudi odnos do hrane. Učitelji, ki se zavedajo teh dejstev in jih razumejo, so morda tudi tisti, ki se jim zdi vredno uživati kosila v družbi otrok. Drugi jedo drugje, v prostorih, kjer imajo lahko »svoj mir«, tudi pred otroki.

Tako otroci kot odrasli potrebujemo zdravo, uravnoteženo prehrano, zagotovljeno ob spoštovanju potreb trajnostnega razvoja. Vprašanje brezplačnih kosil za vse otroke v osnovni šoli je kompleksno vprašanje in na njem se bo v bližnji prihodnosti krepila ali padla socialna zrelost naše družbe.

Preberite še:

Komentarji: