Evropski milijoni za naravo

Obnavljali bodo mokrotne habitate ob Muri in izboljšali različna življenjska območja na Pohorju.
Fotografija: Za mrtvice Mure je bilo že več projektov. FOTO: Jože Pojbič/Delo
Odpri galerijo
Za mrtvice Mure je bilo že več projektov. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Za projekta obnove mokrotnih habitatov ob Muri in izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 5,3 milijona evrov. Projekta, ki ju je podprla služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko, sta skupaj vredna 6,7 milijona evrov.

Namen projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri je izboljšanje življenjskih razmer tamkajšnje flore in favne. V okviru projekta bodo obnovili rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, zagotovili varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura 2000 in vzpostavili informacijske centre, učne poti ter interpretacijske poligone. Vrednost projekta znaša slabih 4,6 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 3,6 milijona evrov.

Ob Muri svoja jezerca ustvarjajo tudi bobri. FOTO: Jože Pojbič/Delo
Ob Muri svoja jezerca ustvarjajo tudi bobri. FOTO: Jože Pojbič/Delo


Namen projekta »Vizija Pohorje 2030« je izboljšanje razmer v naravovarstveno visoko vrednih območjih, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bodo zagotovili ustrezno upravljanje šestih habitatnih tipov ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za šest živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin).

Prva obnovljena obmurska mrtvica v projektu Biomura pred 11 leti. FOTO: Jože Pojbič/Delo
Prva obnovljena obmurska mrtvica v projektu Biomura pred 11 leti. FOTO: Jože Pojbič/Delo


Nadgradili bodo tudi izobraževalno-interpretacijske vsebine za ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja. Vrednost projekta znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

Divji petelin ne prenaša množičnega obiska, zlasti pa ne psov, ki niso na vrvici. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Divji petelin ne prenaša množičnega obiska, zlasti pa ne psov, ki niso na vrvici. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Preberite še:

Komentarji: