Dva sindikata rudarjev, dve zgodbi o pogajanjih

Sindikat SDRES odstopil od pogajanj, v SPESS pa opozarjajo, da pogajanja o plačah na ravni dejavnosti vplivajo tudi na plače zaposlenih v Skupini PV.
Fotografija: Premogovnik Velenje. FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Premogovnik Velenje. FOTO: Dejan Javornik

Po tistem, ko je Sindikat delavcev rudarstva in energetike (SDRES) včeraj javnosti sporočil razloge za odstop od pogajanj za spremembo kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in tarifne priloge k pogodbi, se je oglasil Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije – SPESS in zanikal nekatere navedbe vodstva SDRES, med drugim tudi, da bi jih slednji pooblastil, da se pogajajo tudi v njihovem imenu.

image_alt
Rudarji odstopili od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije

Maja letos smo zaključili pogajanja in podpisali aneks številka 1 h kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS), povzema dogajanje v imenu SPESS Peter Bršek. Podpisnika pogodbe sta poleg SPESS še Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in Energetska zbornica Slovenije (EZS), ki so se takrat dogovorili, da septembra pričnejo s pogajanji za uskladitev višine dviga najnižjih osnovnih plač in da predmetna pogajanja v skliče Energetska zbornica, česar pa ta v dogovorjenem roku ni naredila oziroma jih je po pozivu SPESS  sklicala za 23. november in podpisnike kolektive pogodbe pozvala k posredovanju pogajalskih izhodišč. Zaradi bolezni je Zbornica pogajanja nato odpovedala, nakar je zadnji dan novembra do srečanja le prišlo – a se ga predstavniki SDRES po Brškovih besedah niso udeležili.

»Neudeležba je člane SPESS neprijetno presenetila in onemogočila kakovostno ter učinkovito pogajanje s člani delodajalske pogajalske skupine,« navaja Bršek: »Po pojasnilu sklicatelja se SDRES ni odzval na vabilo ne na prvo kot tudi ne na drugo pogajalsko srečanje, prav tako ni posredoval svojih pogajalskih izhodišč. Na samih pogajanjih smo si s predstavniki delodajalcev izmenjali pogajalska izhodišča, o katerih pa se zaradi odsotnosti tretjega podpisnika KPPS, sindikata SDRES, ni bilo mogoče pogajati, predvsem zaradi pravne dileme o veljavnosti izpogajane vsebine.«

SPESS je med drugim predlagal dvig najnižjih osnovnih plač, in sicer v višini celotne inflacije za dogovorjeno obdobje, dodaja Bršek, a so zaradi neudeležbe predstavnikov SDRES pogajanja padla v vodo, udejanjil pa se je »avtomatizem, zapisan v kolektivni pogodbi, torej samodejni dvig najnižjih osnovnih plač iz tarifne priloge - uskladitev plač v višini 85 odstotkov«. »Ker je dvig najnižjih osnovnih plač osnova za kasnejša pogajanja, predstavniki SDRES s takšnim neodgovornim početjem delajo veliko materialno škodo vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje,« pravi Bršek, ki zanika tudi navedbe SDRES, da pogajanja o plačah na ravni dejavnosti ne vplivajo na plače zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje. Dvig osnovnih plač v podjetju je namreč odvisen od dviga najnižjih osnovnih plač v tarifni prilogi k pogodbi, pojasnjuje.

Kot »popolno presenečenje« pa Bršek označuje navedbe SDRES o prejemu pooblastila za zastopanje na pogajanjih, saj da »o čem takem predstavniki obeh sindikatov nikoli nismo govorili, tudi sicer SPESS takšnega pooblastila s strani SDRES nikoli ni prejel, pri čemer izpostavljamo, da gre pri pooblastilnem razmerju za pravni posel dvostranske narave, izjava zgolj ene stranke o podaji pooblastila pa kot taka ne zavezuje«. »Prav tako je nedopustno,« dodaja, »da pooblaščenec SDRES nepodpisano pooblastilo posreduje pet dni po končanih pogajanjih.«

Preberite še:

Komentarji: