Kakšnih si želijo in kakšni naj postanejo

Želimo si, da bi jih naučili kritično vrednotiti informacije in optimalno organizirati čas in prostor. Usposobijo naj se, da bodo znali biti ponosni tudi na uspeh drugih.
Fotografija: FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo

Alenka Budihna,
ravnateljica gimnazije Bežigrad


Alenka Budihna, ravnateljica Gimnazije Bežigrad Foto Osebni arhiv
Alenka Budihna, ravnateljica Gimnazije Bežigrad Foto Osebni arhiv
Razvijamo odnos do znanja kot vrednote, poglabljamo zavedanje o nujnosti trajnostnega učenja in ohranjamo kritičen odnos do naučenega. Z vzpostavljanjem mentorskega odnosa med dijaki in učitelji razvijamo veščine timskega dela, vodenja projektov, zastavljanja vprašanj, reševanja problemov, razvijanja zamisli in etičnih vrednot. Poskušamo razviti zavest o nujnosti sočutja in dobrodelnega ravnanja. Glede na veliko število dejavnosti in številne projekte, v katerih dijaki sodelujejo in jih vodijo, številne nagrade na državni in mednarodni ravni s področja znanja, športa in kulture, ugotavljamo, da smo na pravi poti.


Uroš Breskvar,
ravnatelj Vegove


Uroš Breskvar, ravnatelj Vegove Foto Osebni arhiv
Uroš Breskvar, ravnatelj Vegove Foto Osebni arhiv
Želimo si dijakov, odprtih za sodelovanje, takih, ki bi svoje znanje nesebično delili. Naj svojo kreativnost odkrito kažejo, naj bodo motivirani za iskanje novega. Vljudno nestrinjanje z argumenti naj jim ne bo tuje. Upamo, da nas bodo taki, kot si jih ob vpisu želimo, tudi zapustili. A pričakovanja so večja: želimo si, da bi jih naučili kritično vrednotiti informacije in optimalno organizirati čas in prostor. Postanejo naj vešči jasnega in razumljivega sporazumevanja. Usposobijo naj se, da bodo znali biti ponosni tudi na uspeh drugih. Naučili bi jih, da bi v stiski znali poiskati pomoč. Vzgojili bi jih radi v predane idealiste z visokimi standardi.
 

Silva Kastelic,
ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana


Silva Kastelic. Foto Arhiv
Silva Kastelic. Foto Arhiv
Na šoli se zavedamo, da so mladi v obdobju razvoja in oblikovanja osebnosti, zato je v času šolanja velik poudarek tudi na vzgojnem delovanju, saj mora biti dober zdravstveni delavec najprej močna in vsestransko razvita osebnost z veliko empatije ter sposobnostjo komunikacije. Šola je primerna za mlade, ki imajo veselje za delo z ljudmi, ki so se pripravljeni učiti in ki želijo delati v zdravstvu. Dijaki po koncu šolanja dobijo strokovno znanje za opravljanje poklica in so opremljeni za nadaljnji študij ter dobijo veliko koristnega in uporabnega znanja za svoje življenje, tako osebno kot družinsko.


Andreja Zver Dobaj,
ravnateljica Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor


Andreja Zver Dobaj Foto Osebni Arhiv
Andreja Zver Dobaj Foto Osebni Arhiv
Smo šola, ki uči za življenje: povezujemo teorijo s prakso, šolo s podjetji, teoretična znanja s kompetencami. Ob usvajanju ekonomskih in podjetniških znanj želimo naše dijake predvsem tudi vzgajati. Spodbujamo kritično mišljenje, ustvarjalnost in sodelovalno delo. Pomembne vrednote so znanje, zastavljanje visokih ciljev, čut za odgovornost, spoštovanje, empatija, dobrodelnost in pozitivna samopodoba. Samo teoretično znanje in poklicne kompetence niso dovolj za vzgojo uspešnih, srečnih in zdravih ljudi, zato sta kombinacija izobraževanja in vzgoje vrednot za življenje cilj in poslanstvo naše ustanove.


Gvido Jager,
ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole


Gvido Jager, ravnatelj SGGOŠ Foto Osebni Arhiv
Gvido Jager, ravnatelj SGGOŠ Foto Osebni Arhiv
Bodoči dijaki gradbeništva, naj imajo sposobnost 3D prostorske predstave in naj jim bo telovadba s številkami bolj zabava kot nočna mora. Gradbeništvo se je v zadnjih letih dvignilo iz pepela, službe so razgrabljene, tudi študiju so odprta vsa vrata. Okoljevarstvo je strokovno področje prihodnosti. Okoljski problemi zahtevajo ozaveščenost in strokovno znanje. Dijak okoljevarstva naj ima zavedanje, da je biti okoljevarstvenik predvsem življenjski slog in poslanstvo, šele nato služba. Izobraževanje na področju okoljevarstva je v izhodišču osnovano na kemiji, biologiji ter na izrazito pozitivnem odnosu do neokrnjene narave in zdravega okolja.

Komentarji: