Leben že tretjič na MOP, tokrat kot minister

Nevladne organizacije, gospodarstvo in druga ministrstva bodo sodelovali že pri pripravi konceptov projektov in zakonodaje.
Fotografija: Okoljski standardi se pri nas nižajo, se strinja tudi Jure Leben in poudarja, da je to treba ustaviti. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Okoljski standardi se pri nas nižajo, se strinja tudi Jure Leben in poudarja, da je to treba ustaviti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je z 11 glasovi za in dvema proti potrdil kandidata Jureta Lebna za ministra za okolje in prostor (MOP). Leben napoveduje sodelovanje z vsemi, nevladnimi organizacijami, s katerimi se namerava srečevati vsak mesec, gospodarstvom in drugimi ministrstvi, že pri pripravi konceptov novih predpisov in projektov. Prva naloga pa je interventen odvoz odpadne embalaže in sanacija degradiranih območij, med temi zlasti Mežiške doline in Celjske kotline.

»V popolnosti se zavedam, da je obseg dela na MOP izjemno velik in izjemno zahteven,« je dejal Leben, ki se na MOP sicer vrača tretjič. Dvakrat prej se ni končalo dobro, zato se nekateri na MOP bojijo povračilnih ukrepov. Leben je tako možnost zanikal. Napovedal pa je spremembo v delu ministrstva. Zavzel se je za »dvig odločevalskih in delovnih procesov« ter »vsebine dela« ministrstva. To namerava doseči s projektnim delom, kar v praksi pomeni tablo z zapisanimi projekti in točk na katerih so. Z ministrstva bodo tudi odgovarjali na vsa vprašanja, ne bo molka organa.
 

Kupi odpadkov


Na področju okolja je Leben kot eno od prioritet poudaril odpadno embalažo. Povedal je, da bo v zvezi z že nakopičeno embalažo »verjetno potreben nek interventen ukrep«. Zavzel pa se je za vzpostavitev novega koncepta, ki ga bodo dogovorili z vsemi družbami na tem področju. Kriza je po njegovem nastala zato, ker so družbe, ki bi morale prevzemati odpadno embalažo, usmerjene profitno in ker so družbe z manj kot 15 tonami embalaže oproščene plačila embalažnin.

Nov minister Jure Leben bo potreboval veliko tablo za vse projekte MOP. FOTO: Leon Vidic/Delo
Nov minister Jure Leben bo potreboval veliko tablo za vse projekte MOP. FOTO: Leon Vidic/Delo


Leben ne nasprotuje sežigalnici, a ta bo morala biti neprofitna, točno se je treba dogovoriti, kaj se bo kurilo in kako bomo to nadzorovali. V Sloveniji sicer ni treba graditi novega objekta, toplarna pa bi morala biti v Ljubljani ali Mariboru, kjer je urejen odjem toplote za daljinski sistem ogrevanja. Poudaril pa je odločitev za ukinitev plastičnih vrečk, in sicer »čim prej«, v dogovoru s trgovci. Dodal je, da velja podobno za drugo plastiko za enkratno uporabo. Poslanci so sicer opozorili, da je večja težava prevažanje odpadkov po Sloveniji.
 

Hidroelektrarne in vetrnice


Na reki Muri ne bodo gradili hidroelektrarn, »pustimo biosferno območje«, Leben bi jo izkoristil za potrebe namakanja v kmetijstvu. Poslanci imajo pri tem pomislek, da tudi namakanje zahteva jezove. Nov minister pa bi pospešil gradnjo vetrnic, saj »ima v Veliki Britaniji njihov Dopps milijon članov, pa kljub temu vetrnice stojijo povsod«. Leben je prepričan tudi, da so podjetja v Sloveniji sposobna izdelati učinkovite vetrnice. Prioriteta bodo sicer protipoplavne ureditve ob že zgrajenih novih hidroelektrarnah na Savi in gradnja treh novih hidroelektrarn na srednji Savi.

Poslanci so opozorili tudi na državni prostorski načrt za Poček, ki ne bo nikoli dobil soglasja lokalnih skupnosti. S preselitvijo Kemisa bi težavo zgolj preselili drugam. Izboljšati pa je treba nadzor izvajanja okoljevarstvenih dovoljenj, kar je bila tudi glavna slabost v zgodbi o nesreči v Kemisu.

Nekatere občine subvencionirajo vgradnjo malih čistilnih naprav za hiše, do katerih je finančno potratno graditi kanalizacijo. Leben je napovedal, da bo preveril možnost državnega sofinanciranja takih projektov, saj denar zaradi nekaterih neizvedenih projektov ostaja. 

Komentarji: