Med razlaščenci NKBM so tudi poslanci

Viceguvarnerji in SDS skrivajo možen konflikt interesov glede razlastitev v bančni sanaciji.
Fotografija: Foto Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Foto Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Ob izbiri guvernerja se veliko govori tudi o načinu reševanja razlastitve vlagateljev v zadnji bančni sanaciji, zato smo preverili, kdo od politikov in viceguvernerjev bi lahko bil pri tem v konfliktu interesov. Med bančnimi razlaščenci je le nekaj poslancev, ki so nasedli v delnicah NKBM, v Banki Slovenije in stranki SDS pa te informacije skrivajo.

Ob sanaciji bank leta 2013 in 2014 je bilo z odločbami Banke Slovenije o izrednih ukrepih razlaščenih okoli 100.000 bančnih vlagateljev. Gre za imetnike podrejenih obveznic in delnic Nove Ljubljanske banke, Nove KBM, Abanke, Banke Celje, Factor banke in Probanke, ki so kupaj ostali brez 960 milijonov evrov, od tega 600 milijonov imetniki obveznic.

In zakaj je pomembno, ali so bili med razlaščenci tudi ministri, poslanci in člani sveta Banke Slovenije? Koalicija je v skladu z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2016 napovedala sprejetje zakona o pravnem varstvu, ki bi razlaščenim bančnim vlagateljem omogočil vložitev odškodninskih tožb zoper Banko Slovenije in pridobitev njenih dokumentov, ki so bili podlaga za izbris. Zakon bo pripravila vlada, o njem pa bodo glasovali poslanci, kar pomeni, da bi lahko odločali tudi o finančnem vprašanju, ki zadeva njih ali njihove družinske člane.
 

BS ne razkriva konflikta interesov


Primožž Dolenc Foto Blažž Samec/Delo
Primožž Dolenc Foto Blažž Samec/Delo


Na razplet tega vprašanja lahko pomembno vpliva tudi Banka Slovenije oziroma njen svet; njegovi člani so poleg guvernerja tudi viceguvernerji, od njih pa je odvisno, kako dostopni bodo podatki o centralni banki in ali se bo po začetku sodnih odškodninskih postopkov z oškodovanimi vlagatelji celo pripravljena pogovarjati o poravnavi. Nekateri kandidati za guvernerja so to možnost že nakazali, kot je razumeti, pa bi bila takšna rešitev sprejemljiva tudi za aktualno koalicijo. Zato nas je zanimalo, kdo od viceguvernerjev – Marko Bošnjak, Primož Dolenc, Irena Vodopivec Jean, Jožef Bradeško – bi lahko bil (ker je bil razlaščen sam ali njegov družinski član) pri tem v konfliktu interesov. Dolenc je celo kandidat za guvernerja. A tega nočejo razkriti: »V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da gre za osebne podatke članov Sveta Banke Slovenije, ki jih je Banka Slovenije dolžna varovati kot zaupne. Dodajamo, da so vsi člani Sveta Banke Slovenije prijavili premoženjsko stanje Komisiji za preprečevanje korupcije RS, prav tako so vsi člani dolžni slediti postopkom za upravljanje morebitnega konflikta interesov,« so odgovorili.
 

Ministrov ni med razlaščenci


Bolj pregledni so pri tem politiki, ki so, kot kaže, večinoma kupovali le delnice NKBM, ki pa so v vrsti za poplačilo za podrejenimi finančnimi instumenti. Na vprašnja so nam odgovorili vsi ministri. Iz tega je mogoče ugotoviti, da niti predsednik vlade niti nihče od novih ministrov niso imeli v lasti izbrisanih podrejenih obveznic ali delnic omenjenih šestih bank, med njihovimi ožjimi družinskimi člani pa je imela 50 delnic NKBM le soproga ministra za javno upravo Rudija Medveda.

V bankah je nasedlo tudi nekj poslncev. Foto Uroš Hočevar/ Delo
V bankah je nasedlo tudi nekj poslncev. Foto Uroš Hočevar/ Delo


In kako je s poslanci in njihovimi družinskimi člani? Med poslanci SMC je bil razlaščen le Gregor Židan, ki je imel v lasti delnice NKBM, a se ne spomni, koliko jih je bilo. V Desusu, SD, Levici in SNS nihče ni bil lastnik izbrisanih delnic ali obveznic bank, v poslanski skupini pa so delnice imeli dva poslanca in en družinski član, imen poslancev kljub dodatnemu pozivu niso razkrili. V poslanski skupini Sab so delnice NKBM imeli Andrej Rajh (okoli 25) in njegovi družinski člani, v poslanski skupini NSi pa so delnice mariborske banke imeli Blaž Pavlin, Jožef Horvat in mož poslanke Ljudmile Novak. V SDS na naša vprašanja o tem, kdo od njihovih poslancev ali družinski članov je bil razlaščen, edini niso hoteli odgovoriti.

Komentarji: