Občina Novo mesto kmalu brez belih lis

Širokopasovne povezave – dostop do digitalnih vsebin tudi za območja, kjer je manj ljudi.
Fotografija: »Komercialni ponudniki bodo morali izgraditi omrežje v treh letih od izkazanega tržnega interesa,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni. Foto Igor Zaplatil
Odpri galerijo
»Komercialni ponudniki bodo morali izgraditi omrežje v treh letih od izkazanega tržnega interesa,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni. Foto Igor Zaplatil

Novo mesto – V dveh letih bo občina Novo mesto vsem svojim prebivalcem zagotovila popolno pokritost z odprtim širokopasovnim omrežjem z zmogljivostjo več kot 100 megabitov na sekundo. Širitev omrežja bodo izpeljali s Telekomom in projektom RuNe.

»Internet je ključna infrastruktura za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja podeželja,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni. Zato bo mestna občina Novo mesto za približno tretjino prebivalcev, ki nimajo pokritosti s širokopasovnim omrežjem, omogočila dostop do digitalnih vsebin in storitev. Območja, kjer teh povezav ni, so območja belih lis, ki jih definirajo kot področja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije in tudi ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. V občini Novo mesto je takih 3200 priključkov, od tega 1600 na podeželju in v primestju ter podobno število priključkov na bolj poseljenem in tržno zanimivejšem območju.

Mestna občina Novo mesto bo projekt izpeljala v sodelovanju s Telekomom in evropskim projektom RuNe, ki je prvi čezmejni projekt za odprto širokopasovno omrežje. Na tržno zanimivih območjih bo omrežje zagotovil Telekom, ki je izkazal tržni interes v 53 naseljih v mestni občini Novo mesto. »Komercialni ponudniki bodo morali izgraditi omrežje v treh letih od izkazanega tržnega interesa,« pravi novomeški župan.

S projektom RuNe, ki sicer poteka v 162 slovenskih občinah, pa bodo gradili odprto dostopovno optično omrežje tudi v tistih predelih občine Novo mesto, ki za Telekom niso zanimiva. Mestna občina Novo mesto sodeluje kot partner z zagotavljanjem služnosti, za  dopustitev uporabe javnih površin in javne infrastrukture za izgradnjo omrežja. Občani bodo morali izvajalcem plačati zgolj priključitev z ustreznim modemom, kar naj bi bil strošek v višini 150 evrov za hišni priključek.

Po podatkih novomeške občinske uprave bodo prve informativne sestanke z občani pripravili že poleti. Jeseni bodo začeli projektiranje in nato graditi, naložba pa naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. S tem bo občina Novo mesto na celotnem ozemlju – tudi na podeželju - zagotavljala infrastrukturo, ki bo omogočala dostopnost do digitalnih vsebin. »Internet je strateški instrument za povečanje produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito komunikacijo in za večjo splošno učinkovitost družbe,« pravijo na občini Novo mesto.
 
 
 

 

Komentarji: