Odpoved kandidatu za delavskega direktorja

Ob začetku epidemije je menda od doma neupravičeno vstopil v informacijski sistem podjetja.
Fotografija: V združeni družbi Voka Snaga je več kot petsto zaposlenih.
FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
V združeni družbi Voka Snaga je več kot petsto zaposlenih. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Andražu Nemcu, predsedniku sveta delavcev in kandidatu za delavskega direktorja javnega podjetja Voka Snaga, je bila 31. marca vročena izredna odpoved, vendar je ta zaradi negativnega mnenja sveta delavcev zadržana. Nemec bo od danes smel opravljati delo delavskega predstavnika v – po njegovi oceni – neprimernih pogojih v pisarni na Povšetovi 6, v stavbi nekdanje Snage, kjer pa na računalniku menda nima niti vpogleda v svoje dokumente niti v službeno elektronsko pošto, odprt je bil menda le nov elektronski naslov sveta delavcev.

V Voki Snagi poudarjajo, da izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi Andražu Nemcu nima nobene zveze z njegovo funkcijo predsednika sveta delavcev in kandidaturo za delavskega direktorja, vzrok za odpoved pa je »hujša kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima znake kaznivega dejanja«. Resnost kršitve obveznosti pojasnjujejo z dejstvom, da je družba »upravljavec kritične infrastrukture«. Namigovanja, da je Krištof Mlakar, direktor Voke Snage, onemogočal delavsko soupravljanje, zavračajo in pojasnjujejo, da direktor »s svetom delavcev ves čas tvorno sodeluje«.

Na »poskus brutalnega obračunavanja z delavskimi predstavniki« so dva dni pred vročitvijo odpovedi Nemcu opozorili v Združenju svetov delavcev Slovenije (ZSDS). Zapisali so, da gre za »pravno absolutno popolnoma 'umetno' skonstruiran« postopek in to »takoj zatem, ko je svet delavcev skušal intenzivirati dotedanja neuspešna prizadevanja za sporazumno vzpostavitev funkcije delavskega direktorja v družbi«. V ZSDS navajajo, da je bil Andraž Nemec »kar 'za nazaj' pisno 'obtožen' neke domnevne hude kršitve ... za neko ravnanje izpred leta dni«, ko »naj bi za petminutni domnevno neupravičen vstop v informacijski sistem družbe z domačega računalnika, ko je 'v dobri veri', v korist podjetja, preizkušal tehnične možnosti za morebitno organizacijo dela od doma v pogojih epidemije«.

Ko so napovedali, da bodo iskali svojo pravico, je sledila izredna odpoved. FOTO: Blaž Samec/Delo
Ko so napovedali, da bodo iskali svojo pravico, je sledila izredna odpoved. FOTO: Blaž Samec/Delo


Očitajo mu kršitev pristojnosti


V pisni seznanitvi z očitanimi kršitvami, napisanimi natanko leto dni po dogodku, so v Voki Snagi zapisali, da marca 2020 še ni bilo odločeno in odrejeno delo od doma in da je bil Nemec opozorjen, naj z uporabo počaka do ustrezne odločitve vodstva. Očitajo mu, da je kljub temu vstopil v informacijski sistem družbe, prekršil svoje pristojnosti in ogrozil računalniški sistem celotnega sistema Javnega holdinga Ljubljana (JHL). Andraž Nemec pa pravi, da je odpoved dobil, ker se je prek domačega računalnika prek aplikacije, ki mu jo je namestil informatik, prijavil na službeni računalnik.

Člani sveta delavcev Voke Snage so na svoji 5. izredni seji 17. marca zvečer prek videokonference nasprotovali izredni odpovedi predsednika sveta delavcev in poudarili, da bodo pravico do imenovanja delavskega direktorja iskali na sodišču. Vodstvo družbe so obvestili, da delavski svet vztraja pri imenovanju Andraža Nemca na mesto delavskega direktorja. Iz zapisnika seje je razvidno, da Nemec na videokonferenčni seji ni sodeloval, pa tudi, da je podpredsednik Tomaž Smrekar sejo v skladu s poslovnikom sklical na hitro. Zapisano je Smrekarjevo pojasnilo: »Razlog za sklic seje v tako kratkem roku so razmere v podjetju, jutri ob 8.00 se moram namreč zglasiti pri direktorju družbe. Glede na direktorjeve zadnje poteze me je strah, da se bom znašel v suspenzu oziroma bo direktor na kakšen drug način skušal preprečiti našo za jutri predvideno sejo ali izvajal kakšne pritiske.«

V ZSDS so zapisali, da strokovnjaki za IT ugotavljajo, da je očitek o domnevnem ogrožanju informacijskega sistema družbe popolnoma absurden, obenem pa iz pridobljenega mnenja Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izhaja, da ravnanje delavca nikakor nima znakov kaznivega dejanja. V mnenju, izdanem 16. marca letos, je zapisano, da »delavec z zgolj napačnim načinom vstopa v informacijski sistem ne izpolni zakonskega znaka neupravičenega vstopa«. Predsednik ZSDS Vladimir Šega je v izjavi še pojasnil, da je bil Andraž Nemec med postopkom – vsaj za mesec in pol – suspendiran, tako da niti funkcije predsednika sveta delavcev ni mogel opravljati. Enako izjavo je Vladimir Šega naslovil tudi na ljubljanskega župana Zorana Jankovića in direktorico JHL Zdenko Grozde, od Grozdetove pa prejel »pričakovan od(iz)govor, da nima pooblastil oziroma pristojnosti.«
Hitra združitev, počasen postopek imenovanja delavskega direktorja.FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Hitra združitev, počasen postopek imenovanja delavskega direktorja.FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Andraž Nemec je prepričan, da je položaj, v katerem se je znašel, izključno posledica dejstva, da se kot delavski predstavnik bori za to, da bi v podjetju vzpostavili funkcijo delavskega direktorja, ki je v družbah z več kot 500 zaposlenimi možno. Pravi, da je pri tem vprašanju soočen z manipulacijami, sprenevedanjem in skrajno nespoštljivim odnosom direktorja. Ko so se v svetu delavcev odločili, da bodo svojo pravico iskali na holdingu oziroma na sodišču, je sledila njegova izredna odpoved. Nemec še dodaja, da sta se podjetji Voka in Snaga združili aprila 2019 in da je pred tem direktorica holdinga Zdenka Grozde napovedala, da v nobenem primeru ne nameravajo ovirati te zakonske pravice delavcev. Obe podjetji, kar je pravica lastnika, pravi Andraž Nemec, jim je uspelo združiti v treh mesecih, funkcije delavskega direktorja, ki je pravica delavcev, pa jim ni uspelo vzpostaviti v desetih mesecih po podani zahtevi.

Komentarji: