Optimizem na trgu dela

Pogovor z Anito Kovačik, vodjo Uradov za delo Grosuplje, Ribnica, Kočevje.
Fotografija: »Razmere se izboljšujejo,« pravi Anita Kovačik. FOTO: Simona Fajfar
Odpri galerijo
»Razmere se izboljšujejo,« pravi Anita Kovačik. FOTO: Simona Fajfar

»Tudi letos se, tako kot že nekaj preteklih let, razmere na trgu dela na območju upravne enote Kočevje, torej na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica, izboljšujejo zaradi večje gospodarske aktivnosti in boljšega poslovanja gospodarskih družb,« pravi Anita Kovačik, vodja Uradov za delo Grosuplje, Ribnica, Kočevje.


 

Kakšna je stopnja registrirane brezposelnosti na Kočevskem?


Po aprilskih, zadnjih uradno objavljenih podatkih, je stopnja registrirane brezposelnosti v Upravni enoti Kočevje za mesec april 2018 znašala 16,8 odstotka, medtem ko je bila stopnja registrirane brezposelnosti v celotni Sloveniji 8,3 odstotka. Ti podatki so spodbudni, saj tako nizko stopnjo brezposelnosti na Kočevskem beležimo v prvi polovici leta 2009, torej pred gospodarsko in finančno krizo, ki je močno zaznamovala trg dela tako v lokalnem okolju kot tudi širše. Najvišjo stopnjo brezposelnosti pa smo na tem območju beležili v januarju 2015, ko je znašala 24,6 odstotka.
 

Kako se ti podatki kažejo v številu brezposelnih oseb?


Ob koncu junija 2018 je bilo na Uradu za delo Kočevje prijavljenih 1154 brezposelnih oseb, kar predstavlja 3,8 odstotka manj oseb kot v predhodnem mesecu. V primerjavi z junijem 2017, je število brezposelnih nižje za 14,8 odstotka, kar je 200 oseb manj. Skupna registrirana brezposelnost v Sloveniji je v juniju 2018 bila 74.988 brezposelnih oseb.
 

Poseben problem pa je struktura brezposelnih na Kočevskem?


Največji izziv s katerim se spoprijemamo na Uradu za delo Kočevje predstavlja delež dolgotrajno brezposelnih oseb, kar pomeni, da so osebe brezposelne 12 mesecev ali več. Ta delež je višji od slovenskega povprečja. Gre za kompleksno situacijo, kjer se prepletajo različni razlogi, od nizke izobrazbe in nezadostnih poklicno-specifičnih kompetenc brezposelnih oseb, različnih zdravstvenih težav in invalidnosti do situacijskih ovir kot so pomanjkanje možnosti prevoza, neurejeno varstvo otrok... V preteklosti pa so bile del tega tudi manjše zaposlitvene možnosti v lokalnem okolju.


 

 Je z novoprijavljenimi brezposelnimi osebami drugače?


Podatki kažejo, da upada število novoprijavljenih brezposelnih oseb, obenem pa vidimo pozitiven trend zaposlovanja, ki se je pričel že v letu 2016. Vidimo tudi, da je pri iskanju zaposlitve ključnega pomena hitra in učinkovita aktivacija novoprijavljenih brezposelnih oseb, tako je bilo približno 30 odstotkov vseh zaposlitev v prvih petih mesecih leta 2018 med brezposelnimi osebami, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih do dva meseca.
 

Kaj pa pomeni številka okoli 750 ljudi, ki so na Kočevskem dolgotrajno brezposelni: se bodo ti ljudje sploh kdaj zaposlili?


Situacija dolgotrajnejše brezposelnosti oziroma kadar pri osebi prepoznamo kombinacijo več ovir, ki vplivajo na zaposljivost, lahko zahteva več truda, motivacije, časa, spremembe stališč in dodatnih aktivnosti za ponovni vstop na trg dela. Izkušnje pri svetovalnem delu pa nam kažejo, da še posebej ob ugodnih razmerah na trgu dela kot jih imamo sedaj ter hkratnem poglobljenem kariernem svetovanju, motiviranju in zmanjševanju ovir, vključevanju v programe Aktivne politike zaposlovanja ter sodelovanju z delodajalci, dobivajo zaposlitev tudi osebe z daljšim trajanjem brezposelnosti. Ob podatkih, da se zaposlujejo osebe tudi z več kot pet ali celo več kot osem let prijave, smo lahko optimistični.
 

Kaj menite o napovedih zaposlovanja na Kočevskem v prihodnjih dveh letih?


Napovedi so vsekakor spodbudne. Naše aktivnosti so že sedaj usmerjene k povečanju zaposljivosti brezposelnih oseb in ciljnemu usposabljanju z namenom zmanjšanja strukturnih neskladij. Kot pozitiven primer bi izpostavili, da smo letos v usposabljanja CNC operater med drugim vključili tudi deset brezposelnih žensk. Lokalni delodajalci so že izrazili interes, da jih vključijo v usposabljanje na konkretnem delovnem mestu in jim kasneje ponudijo tudi možnost zaposlitve. Obenem vseskozi sodelujemo z delodajalci, občino in drugimi lokalnimi deležniki, da vsi skupaj spodbudimo večjo zaposlenost brezposelnih in drugih iskalcev zaposlitve na Kočevskem ter tako pomagamo delodajalcem pri zagotovitvi potrebnega kadra.
 

Komentarji: