Programski svet RTVS ni sprejel finančnih in programskih izhodišč

Programski svet RTVS zaradi nesklepčnosti ni mogel sprejeti odločitev o programskih in finančnih načrtih za naslednje leto.
Fotografija: RTVS se sooča s slabo finančno situacijo in pritiski vlade. FOTO:  Ljubo Vukelič/Delo 
Odpri galerijo
RTVS se sooča s slabo finančno situacijo in pritiski vlade. FOTO:  Ljubo Vukelič/Delo 

Programski svet RTVS je na današnji seji obravnaval izhodišča programsko produkcijskega in finančnega načrta za leto 2021, pri tem pa zaradi nesklepčnosti ob koncu seje o tem ni sprejel nobene odločitve. Vodstvo zavoda je znova opozorilo na težak finančni položaj RTVS, ki bi kljub racionalizaciji poslovanja lahko ogrozil dosego programskih ciljev.

Okoliščine, s katerimi se Radiotelevizija Slovenija (RTVS) srečuje pri pripravi programsko produkcijskega in finančnega načrta za leto 2021, so bolj negotove kot kadarkoli doslej, je opozoril generalni direktor zavoda Igor Kadunc. Spomnil je, da se višina rtv-prispevka od leta 2012 ni povišala, čeprav je bila inflacije v tem obdobju 8,9-odstotna.

Dejal je, da je poslovanje zavoda otežil tudi sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bistveno povečal stroške dela tudi na RTVS, vlada pa še ni izpolnila svojih zavez iz sporazuma. Tako se zavod po njegovih besedah sooča z neprijetno situacijo, da je bilo zmanjšanje števila zaposlenih več kot izničeno z rastjo plač.

Nad prihodnjim poslovanjem RTVS visi tudi obet sprememb medijske zakonodaje, ki bi ob morebitnem sprejetju še dodatno posegle na prihodkovno stran, medtem ko se zakonsko predpisane obveznosti ne bi spremenile, je opozoril Kadunc. Obenem bodo po njegovih besedah na poslovni izid zavoda tudi v letu 2021 vplivale posledice epidemije covida-19.

Tako bo RTVS v letu 2021 prisiljen v prodajo še zadnjih delnic Eutelsata, a tudi to ne bo zadoščalo, kljub varčnemu programsko produkcijskemu načrtu, je ocenil. Kot je razbrati iz izhodišč, bo RTVS prihodnje leto končala s primanjkljajem v višini 5,6 milijona evrov, za kar pa naj bi še imela pokritje v presežkih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V razpravi nekaterih svetnikov je bilo tudi tokrat slišati očitek, da RTVS z informativnim programom neutemeljeno napada vlado. Janez Juhant je Kadunčevi ekipi tudi navrgel, da od vlade pričakuje razumevanje za finančni položaj zavoda, obenem pa ne kaže nobene pripravljenosti za konstruktivno reševanje problema.

Kadunc je odgovoril, da takšna kritika odpira dilemo, ali bi Slovenija imela državno radiotelevizijo, ki se bo prilagajala vsakokratni oblasti, ali pa avtonomno javno radiotelevizijo. Poudaril je, naj od njega nihče ne pričakuje, da bo komurkoli na RTVS naročil, naj poroča na način, da bo vlada zadovoljna in bo rešila finančni položaj zavoda.

Sicer je programski svet v prvem delu seje izglasoval sklep, s katerim je vodstvu RTVS naložil, naj pripravi novi predlog rebalansa letošnjega programsko produkcijskega načrta in mu priloži usklajeni predlog finančnega načrta. Zavod namreč še vedno nima sprejetega finančnega načrta za leto 2020 in posluje po dvanajstinah.

Predsednik nadzornega sveta RTVS Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da bodo nadzorniki v sredo obravnavali novo, že deveto verzijo predloga letošnjega finančnega načrta. Znova je poudaril potrebo po usklajenosti programsko produkcijskega in finančnega načrta. Potrditev finančnega načrta je v pristojnosti nadzornikov, pri čemer stališče programskega sveta ni obvezujoče.

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič pa je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo zavoda osnutek programsko produkcijskega in finančnega načrta za leto 2021 pripravilo do oktobrske seje.

Preberite še:

Komentarji: