Ustavno sodišče: Del zakona o urejanju trga dela neustaven

Odsotnost pravil po mnneju sodišča omogoča arbitrarno dodeljevanje javnih denarnih sredstev. Zakonodajalec tudi ni jasno določil pravil za odločanje v sodnem sporu.
Fotografija: FOTO: Roman ŠŠipić/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Del zakona o urejanju trga dela, ki ureja izbor delodajalcev za vključitev v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, je v neskladju z ustavo, je presodilo ustavno sodišče. Zakonodajalec namreč ni jasno določil pravil za odločanje v sodnem sporu. Skladno s tem je sodišče DZ naročilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku leta dni.

Zakon o urejanju trga dela v 47. členu ureja postopek izbora delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. Izbor pripravi Zavod RS za zaposlovanje, so pojasnili na ustavnem sodišču.

Delodajalci so glede na omenjeni člen z možnostjo sodelovanja seznanjeni z javnim povabilom za zbiranje ponudb, javno povabilo pa se izvaja po predpisih, ki urejajo izvrševanje proračuna, če zakon o urejanju trga ne določa drugače.


 

Abitrarno dodeljevanje javnega denarja


Povabilo mora vsebovati precej elementov, zavod za zaposlovanje pa sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila in ustreza potrebam brezposelnih oseb na območju njihovega poslovanja. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, obvesti z dopisom, zoper odločitev pa je mogoč upravni spor pred upravnim sodiščem.

Ob tem je ugotovilo, da zakonodajalec ni jasno določil pravil, na podlagi katerih bi lahko sodišče odločilo v konkretnem sporu. »Zato tudi delodajalci ne morejo vnaprej vedeti, katere morebitne nepravilnosti lahko uveljavljajo v sodnem postopku in kakšna pooblastila bo imelo sodišče, če jim bo pritrdilo. Odsotnost jasnih pravil omogoča arbitrarno dodeljevanje javnih denarnih sredstev,« je opozorilo.

FOTO: Matej Družnik/Delo
FOTO: Matej Družnik/Delo 

Protiustavna že zato, ker ne zadosti zahtevi po jasnosti


Ta nedoločnost in pomanjkljivost po mnenju sodišča bistveno vpliva na uresničevanje pravice do sodnega varstva, ki jo imajo delodajalci zoper obvestilo zavoda za zaposlovanje. Poleg tega je ureditev »protiustavna že zato, ker ne zadosti zahtevi po jasnosti in pomenski določljivosti predpisov iz drugega člena ustave«.

Ustavno sodišče je vprašanje ustavnosti 47. člena zakona o urejanju trga dela obravnavalo na podlagi sklepa vrhovnega sodišča, ki je odločalo o reviziji zoper sodbo upravnega sodišča. To je zavrnilo tožnico, ki je tožila zavod za zaposlovanje, potem ko jo je ta z obvestilom obvestil, da ne bo sprejel njene ponudbe na javno povabilo za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. Vrhovno sodišče je postopek revizije prekinilo, ker je ocenilo, da je 47. člen zakona o urejanju trga dela neustaven.

Preberite še:

Komentarji: