V Banki Slovenije iščejo žvižgača

Postopek poteka transprentno in v skladu z internimi pravili ter zakonom, sta zapisala Irena Vodopivec Jean in Marko Bošnjak, viceguvernerja Banke Slovenije. 
Fotografija: Banka Slovenije FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Banka Slovenije FOTO: Jože Suhadolnik

Dne 16. oktobra 2018 so bile v članku z zgornjim naslovom navedene trditve, da naj bi Irena Vodopivec Jean in Marko Bošnjak nepooblaščeno pregledovala dokumente, ki predstavljajo račune za kosila, ki jih je v družbi različnih sogovornikov s službeno kartico plačal Primož Dolenc.

Prav tako je v članku insinuirano, da naj bi bila odgovorna za uhajanje zaupnih dokumentov iz Banke Slovenije.
Te trditve oziroma insinuacije niso resnične in jih ostro zanikava. Med delovne naloge viceguvernerjev spada tudi pregledovanje in potrjevanje računov.

Dostop do računov preko informacijskega sistema, ki ga uporablja Banka Slovenije, in njihovo pregledovanje ter vpogledovanje sva kot omenjena viceguvernerja opravila v skladu z dodeljenimi pravicami in veljavnimi notranjimi predpisi, ki urejajo dostop do informacijskega sistema.

Kot viceguvernerja imava dodeljene pravice dostopa na podlagi izrecnega pooblastila dr. Dolenca kot namestnika guvernerja Banke Slovenije. Postopek poteka transprentno in v skladu z internimi pravili ter zakonom.

Izpostavljeni citat dr. Dolenca, da naj bi to predstavljalo jasen sum, da sva odgovorna za iznos zaupnih podatkov iz Banke Slovenije, predstavlja izjavo, ki je najmanj preuranjena, saj je bila podana le dan po začetku revizijskega postopka in izključno na podlagi preliminarnega poročila interne preiskave z dne 12. septembra 2018, ki ne odraža vseh dejstev oziroma dejanskega stanja.

Irena Vodopivec Jean in Marko Bošnjak, viceguvernerja Banke Slovenije 

Komentarji: