Zviševanje prispevka za zdravstveno letovanje otrok

Za desetdnevne zdravstveno letovanje 44,90 evra doplačila, kljub nižji ceni je za marsikoga še vedno nedostopno.
Fotografija: ZZZS je prispevek za zdravstveno letovanje bistveno povišal leta 2015 FOTO: Roman ŠŠipić
Odpri galerijo
ZZZS je prispevek za zdravstveno letovanje bistveno povišal leta 2015 FOTO: Roman ŠŠipić

Ljubljana - Število otrok, ki so se udeležili zdravstvenega letovanja, je od leta 2013 pa do lani upadlo za dobrih tri tisoč. Prispevek ZZZS, ki ga le ta krije za dnevno oskrbo otroka, se je v tem času povišal za skoraj deset evrov. Leta 2013 je znašal 16,24 evra, letos pa že 26,01 evra.

Omenjen prispevek znatno poceni letovanje, zato je zanimanje zanj veliko. Do subvencioniranih počitnic so enkrat na leto upravičeni otroci, ki pogosteje obolevajo, trpijo za kronično boleznijo, so bili večkrat hospitalizirani in imajo to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.


V nekaj dneh zapolnjene kvote


Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni predlog, ki ga starši pridobijo pri otrokovem osebnem zdravniku. Število predlogov je omejeno, interes zanje pa se v času pred poletnimi počitnicami znatno poveča. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) so letos na podlagi podanih predlogov v nekaj dneh zapolnili prosta mesta za letovanje otrok iz ljubljanske in grosupeljske občine. Ljubljančani morajo pri njih za 7-dnevne počitnice (polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV) z zdravstvenim predlogom doplačati 31,43 evra, brez te ugodnosti pa bi odšteli 213,50 evra. V Taboru Mojca, kjer lahko zdravstveno letujejo otroci iz dolenjske regije je treba za sedemdnevni program odšteti 15 evrov, medtem ko znaša polna cena 219 evrov.


Dostopnejši oddih za socialno ogrožene


ZZZS je prispevek za zdravstveno letovanje bistveno povišal leta 2015, s čimer se je posledično zmanjšal prispevek staršev. V praksi se je namreč izkazalo, da je razlog za upad udeležbe otrok na zdravstvenih letovanjih tudi nezmožnost staršev za doplačilo. »Z višjim prispevkom je bilo omogočeno letovanje več otrokom z zdravstvenimi težavami, tudi iz socialno ogroženih družin,« so pojasnili na ZZZS. V letu 2018 je bil prispevek glede na leto 2017 zvišan z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. K zvišanju prispevka je v zadnjem obdobju pripomoglo tudi dejstvo, da ostajajo zdravstveni predlogi, ki so na voljo, neizpolnjeni: na ZZZS povprečno letno za zdravstveno letovanje porabijo okoli 88 odstotkov planiranih sredstev.


Odkrite zlorabe


Da lahko organizatorji zdravstvena letovanja uvrstijo v ponudbo, se morajo vsako leto znova prijaviti na razpis.
Območne enote ZZZS vsako leto izvajajo nadzore nad pravilnostjo organiziranja zdravstvenih letovanj. V preteklosti so odkrili nekatere nepravilnosti. Ugotovili so, da so se zdravstvenega letovanja udeležili tudi otroci brez zdravstvenih razlogov in da so nekateri starši doplačali več, kot bi morali glede na delež sofinanciranja s strani ZZZS. Zaradi suma goljufije je ZZZS Medobčinsko športno zvezo Šmarje pri Jelšah leta 2014 prijavil policiji. Kršeni so bili pogoji iz razpisa za organizacijo zdravstvenih letovanj, med drugimi ta, da se ga je udeležila manj kot četrtina otrok. V zvezi s tem je bila podana kazensko ovadbo zoper eno osebo. Ovadeni posameznik je nastalo škodo (2.643,62 evrov) poravnal tekom postopka in dejanje obžalovala.

ZZZS pa lahko preverja tudi ustreznost in pravilnost zdravniških predlogov. To stori, v kolikor na podlagi konkretnih prijav ali sumov na nepravilnosti ugotovi, da je smiselno izvesti kontrolo. Ločene statistike v zvezi s tem, koliko zdravnikov je prekoračilo pooblastila in morda nekomu dalo zdravstveni predlog na lepe oči, v ZZZS ne vodijo.

V ZPMS so že pred časom pozivali k ohranitvi možnosti zdravstvenih letovanj in tudi njihovi razširitvi; naj bodo prepoznana kot dragocen preventiven ukrep.

Komentarji: