ZZZS s 133 milijoni evrov primanjkljaja

Prva groba ocena finančnega poslovanja zdravstvene blagajne.
Fotografija: Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je predstavila poslovanje zdravstvene blagajne. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je predstavila poslovanje zdravstvene blagajne. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2022 posloval v zahtevnih finančnih pogojih, ki so jih v veliki meri narekovali epidemija in naraščajoči odhodki zaradi novih obveznosti, za katere država ni zagotovila kritja z ustreznim trajnim virom financiranja,« je dejala generalna direktorica Tatjana Mlakar. Kljub navedenemu je ZZZS lani zagotavljal nemoteno financiranje in imel 133,3 milijona evrov primanjkljaja prihodkov nad odhodki.

Prihodki

Celotni prihodki so znašali skoraj štiri milijarde evrov in so za 35 milijonov evrov oziroma za 0,9 odstotka večji od načrtovanih. Od tega so večji prihodki iz prispevkov za 33,8 milijona evrov, prihodki po mednarodnih sporazumih z drugimi državami za 3,1 milijona evrov, manjši od načrtovanih pa so prihodki iz državnega poračuna za 1,9 milijona evrov. V primerjavi z letom 2021 so prihodki večji za 8,3 odstotka ali za 302 milijona evrov, predvsem zaradi večjih prihodkov od prispevkov in transfernih prihodkov iz proračuna.

Prihodki od prispevkov so se povečali predvsem zaradi rasti povprečne bruto plače in večjega števila delovno aktivnih oseb.

Največji delež med drugimi prihodki predstavljajo sredstva iz državnega proračuna v višini 251 milijonov evrov (233 milijonov evrov za kritje stroškov povezanih s covidom-19, 18 milijonov evrov za povračilo plačila zdravstvenih storitev do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene in 0,6 milijona evrov za kritje povračila stroškov dela in materialnih stroškov, povezanih z nalogami za dolgotrajno oskrbo).

Lani so se iz državnega proračuna delno krili odhodki ZZZS za financiranje nadomestil med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni covida in stroški, ki so izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe nastali zaradi obvladovanja omenjene nalezljive bolezni (skupaj 233 milijonov evrov), v celoti pa stroški za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe.

Odhodki

Odhodki ZZZZ so v letu 2022 znašali dobre štiri milijarde evrov in so bili glede na leto 2021 večji za 15,8 odstotka oziroma za 556 milijonov evrov. Največjo rast odhodkov so ugotovili pri odhodkih za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela, sledijo odhodki za povračila potnih stroškov in prevozov zavarovanih oseb, odhodki za zdravstvene storitve, odhodki za zdravila in za medicinske pripomočke.

Pogled naprej

Tudi v naslednjem letu se nadaljujejo negotovo razmere zaradi gospodarskih razmer, vplivov splošnega dogovora za leto 2023 in pogajanj o plačah, deloma tudi še zaradi vpliva covida-19, katerih finančni učinki večinoma niso vključeni v finančni načrt ZZZS za leto 2023. Zato bo ZZZS skrbno spremljal gibanje prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj vplival na racionalnejšo porabo sredstev in pristopil k zagotavljanju zadostnih virov financiranja, spremembi odloka in nato k pripravi rebalansa finančnega načrta za letošnje leto. Za letos je načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 48,4 milijona evrov, ob transfernih sredstvih iz državnega proračuna v višini 366,5 milijona evrov in prenosu 55 milijonov evrov zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024 zaradi uskladitve odhodkov z najvišjim obsegom izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 in razpoložljivimi viri financiranja.

Preberite še:

Komentarji: