Predstavitvena informacija

»Premajhni smo, da bi zanemarjali znanje«

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je uspešno zaključil petletni evropski projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu.
Fotografija: Usposabljanje strokovnih delavcev za področje rekreacije. FOTO:  OKS
Odpri galerijo
Usposabljanje strokovnih delavcev za področje rekreacije. FOTO:  OKS

Cilj projekta je bil jasen: pridobitev, izboljšanje in poglabljanje kompetenc športnih delavcev zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki postajajo pomembna in bodo prispevala k večji konkurenci gospodarstva.

»Z razvitim svetom ne moremo tekmovati v sredstvih, namenjenih za šport, niti v športni infrastrukturi, s katero razpolagamo. Z njimi lahko tekmujemo samo na področju znanja: znati moramo veliko več kot države razvitega sveta. Premajhni smo, da bi zanemarjali znanje,« je ob začetku projekta pred petimi leti povedal Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ. Pet let kasneje je jasno, da se je njegova vizija uresničila.

Naložbo je sofinancirala EU iz ESS sklada in Republika Slovenija. 
Naložbo je sofinancirala EU iz ESS sklada in Republika Slovenija. 

V tem obdobju smo namreč v Sloveniji dosegli kar nekaj zelo konkretnih mejnikov. Skozi evropski projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022 se je 8665 posameznikov vključilo v usposabljanja, dousposabljanja, licenčne seminarje in programe stalnega strokovnega usposabljanja. Kar 92 odstotkov teh je usposabljanje uspešno zaključilo in si pridobilo nova znanja in kompetence za delo na področju športa. V projekt, ki sta ga vodila partnerja Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ in Planinska zveza Slovenije, je bilo vključenih 39 nacionalnih panožnih športnih zvez in drugih športnih organizacij. Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ je nosilcem programov ves čas projekta zagotavljal strokovno-administrativno pomoč pri izpeljavi dogodkov, obenem je predlagateljem, nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki imajo potrjen tekmovalni sistem, zagotovil podporo pri prenovi programov usposabljanj za njihovo športno panogo. Strokovna služba je opravila 821 pregledov predlogov programov usposabljanj, v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj pa je trenutno vpisanih 167 programov.

Rezultati projekta FOTO: OKS
Rezultati projekta FOTO: OKS

Ob tem je pomembno vedeti, da samo ti programi usposabljanja dajejo formalne kompetence za delo na področju športa. Nosilci programov usposabljanj so za posamezno športno panogo, ki ima potrjen tekmovalni sistem, nacionalne panožne športne zveze (npr. Nogometna zveza Slovenije za področje nogometa, Plavalna zveza Slovenije za področje plavanja …) in Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite za področje športa invalidov. Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših pa ima edini v Sloveniji Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ.

Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ si je med projektom s promocijskimi kampanjami prizadeval spodbuditi strokovne delavce in tiste, ki želijo delati v športu, da vlagajo v svoje znanje, in hkrati ozavestiti uporabnike športnih storitev, da se vključujejo v dejavnost, ki jo vodi kompetenten športni delavec. Usposobljeni strokovni delavci v športu so dobili tudi vse informacije v zvezi z vpisom v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, ki je po Zakonu o športu za opravljanje dela v športu obvezen.

Kdo v Sloveniji deluje kot strokovni kader v športu

Pomembno je vedeti, da ima pravico do dela v športu skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.

Podatke o usposobljenosti strokovnega delavca lahko preverite neposredno pri nosilcu programa usposabljanja ali v razvidu strokovno izobraženih in usposobljenih športnih delavcev, ki je javno dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi rokomet.  FOTO:  Leon Vidic/Delo
Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi rokomet.  FOTO:  Leon Vidic/Delo

Za varno športno dejavnost po vsej Sloveniji

Petletni projekt je imel močen vpliv na šport v Sloveniji – omogočil je razvoj vrhunskega športnega kadra in hkrati vadečim dodal novo zagotovilo za varen in strokoven pristop. In to je temelj za dobro delo in za razvoj športa na vseh področjih – od rekreativnega do profesionalnega.

OKS-ZŠZ je skupaj s partnerji zagotovil regijsko razpršenost in tudi vsebinsko raznovrstnost. Udeležba na dogodkih je bila za ciljno skupino projekta brezplačna, izvedli so jih kar 281 po vsej Sloveniji, kandidati so se lahko usposabljali kar v 58 športnih panogah ter na področju rekreacije, športa starejših in športa invalidov.

Tako kot na večini področij so tudi v športu pogoste spremembe. Zaradi nedavne spremembe zakonodaje na področju športa – tudi v delu, ki se navezuje na usposabljanja – so nosilci programov izvajali tudi programe dousposabljanj. Projekt je udeležencem omogočil, da se seznanijo z novostmi in spremembami na njihovem področju delovanja: s športno opremo in orodji, potekom vadbenega procesa, procesom regeneracije, možnostmi meritev, ki se odpirajo z napredkom tehnologije idr.

Kaj pa prihodnost?

OKS-ZŠZ si bo tudi po zaključku aktualnega projekta usposabljanja močno prizadeval, da se usposabljanje strokovnih delavcev v športu prepozna in umesti v sistemsko financiranje, saj ima vlaganje v športne kadre pozitivne učinke, kar se pozna pri večji učinkovitosti in uspešnosti pri opravljanju dela, zmanjševanju neskladij na trgu dela, izboljšani socialni vključenosti, boljšem počutju zaposlenih, večji kakovosti opravljenih storitev in posledično večjem zadovoljstvu uporabnikov športnih storitev.

Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi taekwondo. FOTO: OKS
Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi taekwondo. FOTO: OKS


Naročnik oglasne vsebine je OKS