Učimo se rekreativnega boksa: zakaj individulane ure?

Fotografija: ni podpisa
Odpri galerijo
ni podpisa

Boksa se lahko naučimo na več načinov. Najbolj priljubljen način učenja je učenje boksa v skupini. V skupini lahko hitro napreduješ, saj ti dodatno motivacijo dajejo sparing partnerji, ki te ženejo naprej k še boljšim ciljem. Na račun skupine pa seveda trpijo druge stvari, ki so pri boksu še kako pomembne. Vsekakor je zelo pomemben elan posameznika, ki je glavni vir motivacije za napredek v boksu.

Spremljanje posameznika v tehničnem razvoju boksa pa ni mogoče samo z delom v skupini, pač pa tudi na individualnem nivoju. Trener se mora posamezniku, pa naj bo to tekmovalec ali rekreativec, posvečati tudi individualno. To sicer pri rekreaciji ni vedno v navadi, vendar se svari spreminjajo, vse več ljudi si želi naučiti pravilne tehnike. Tisti, ki se tega lotijo, pravijo, da je napredek navdušujoč, saj hitro ugotovijo, kaj vse narobe počnejo, in napake sproti popravljajo. In odpravijo.

Individualni trening ima prednosti predvsem s tehničnega vidika. Trener lahko razloži in pokaže vse detajle, ki jih v skupini ne more, ali pa precej težje. Prav tako se posveča spremembi teh detajlov in pomaga pri ozaveščanju vsakega giba, vsake tehnike. Fokuserji (rokavicam podobni rekvizit na trenerjevih rokah s plosko površino, kamor učenec udarja) so dober pripomoček pri spremembah v načinu izvajanja posameznih tehnik. S fokuserji, ki jih uporablja trener, se pravilneje in natančno udarja v cilj. Ni nujno, da je to udarjanje silovito, je pa nujno, da je to udarjanje tehnično pravilno. Poudarek ni samo na izvajanju pravilnih tehnik, pač pa tudi na obrambnih prvinah. S fokuserji trener  lahko tudi nakazuje določene udarce, s tem pa se izzove reakcijo pri boksarju, in tako se izboljšuje tudi obrambne prvine, ki so zelo pomembne pri sami borbi. S fokuserji lahko izboljšujemo tudi reakcijski čas, saj mora biti boksar ves čas v pripravljenosti in s pozornostjo na cilju, kam udariti. V pravem trenutku mora odreagirati in sprožiti udarec. Udarec je lahko posamezen, en,  lahko pa se izvaja serijo udarcev v povezavi z določenimi obrambnimi prvinami. Na tak način se poleg pravilnega udarjanja izboljšuje tudi kondicijska priprava rekreativnega športnika.

Samo izvajanje tehnike lahko trener prikaže in pri posamezniku izboljša tudi s šado boksom (shadow boxing), največkrat pred ogledalom. S to enostavno vajo se veliko pripomore k ozaveščanju sprememb, ki so pomembne pri tehničnem napredku boksarja. Osnova je vsekakor trden, stabilen  položaj v gardu (borbenem položaju), premikanje nog in premikanje zgornjega dela telesa. Ta dinamika premikanja telesa in držanje svojega telesa v ravnotežju je ena izmed bistvenih stvari pri pravilnem izvajanju tehnik v boksu. Trener mora popraviti držo vadečega in opozarjati na pomanjkljivo uporabno nog, in na pomanjkljivo stabilnost. Prav tako mora opozarjati pri udarcu na pravilno pot roke v vseh smereh.  Šado boks se lahko izvaja na več nivojih hitrosti. Na začetku je to počasno, lahkotno izvajanje tehnik, kasneje pa se doda tudi eksplozivnost in hitrost udarca ali posamezne serije udarcev.

Posameznik lahko z individualnimi urami boksa veliko pridobi. Vsekakor je najboljša kombinacija skupinske vadbe in individualnega pristopa, saj lahko vadeči naučeno znanje prenaša v realne borbe in sparinge, se pravi simulirane dvoboje na treningu. In ko imajo gibi in tehnike neko obliko, lahko vsak posameznik veliko naredi tudi doma, saj se tehnike boksa ne gradi samo na treningu. Vaditi je mogoče tudi doma, skoraj na mestu. Le za par korakov prostora moramo imeti, in trening je tu; tudi o tem bomo še pisali.

Da bi doma pravilno vadili bodo individualne ure seveda zelo pomagale.

Več iz te teme:

Komentarji: