Minister sodeluje s proticepilci, zdaj pojasnil, kaj meni o splavu in cepivih

Ministra za delo čaka interpelacija tudi zaradi financiranja Zavoda Iskreni. Sam pravi, da ne bo odstopil, saj da ni sodeloval pri postopku razpisa ne vplival nanj.
Fotografija: Minister za delo Janez Cigler Kralj prostovoljno še vedno sodeluje z Zavodom Iskreni. FOTO: Leon Vidic, Delo
Odpri galerijo
Minister za delo Janez Cigler Kralj prostovoljno še vedno sodeluje z Zavodom Iskreni. FOTO: Leon Vidic, Delo

Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj, je na razpisu dobil več kot 130.000 evrov. Minister je pojasnil, da se je še pred nastopom ministrske funkcije izločil iz vseh organov zavoda, na odločitve razpisne komisije pa ni imel vpliva. Ministrova pojasnila pa v opoziciji (Levica, Sab, LMŠ, SD) niso zalegla, zato so napovedali interpelacijo.

Razpis je ministrstvo za delo namenilo sofinanciranju projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije. Ker je bilo med izbranimi tudi društvo Zavod Iskreni, ki ga je ustanovil Cigler Kralj, bi lahko bila izbira ministrstva sporna. Z vprašanji smo se obrnili na ministra, odgovore pa so v njegovem imeni pripravili na resornem ministrstvu.


Menite, da je bila odločitev komisije pri izboru Zavoda Iskreni neprimerna zaradi morebitnega konflikta interesov?


Uvodoma poudarjamo, da minister Janez Cigler Kralj v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. Dodajamo tudi, da se je minister Cigler Kralj soustanoviteljem Zavoda Iskreni priključil 12 let po ustanovitvi zavoda, nato pa se iz njih ter organov zavoda izključil lansko leto, pred nastopom ministrske funkcije. Marca leta 2020,  še pred nastopom ministrske funkcije pa se je izločil iz vseh organov Zavoda Iskreni in na delovanje zavoda nima nikakršnega vpliva.

Pojasnjujemo, da je o prejemnikih sredstev za dotični razpis odločala petčlanska strokovna komisija. Razpisno dokumentacijo so tudi pripravile strokovne službe na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in ker je v tem primeru šlo za evropska sredstva, v koordinaciji tudi s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Janez Cigler Kralj je pred nastopom ministrske funkcije izstopil iz vseh organov Zavoda Iskreni. Ob dejstvu, da je izločen iz vseh postopkov, ki bi lahko bili potencialno konfliktni – tako na strani ministrstva kot tudi zavoda – njegova dolgoletna pripadnost Zavodu temelji na prostovoljnem delu, od katerega nima nobene finančne koristi
.


Zakaj je Zavod Iskreni na razpisu dobilo najvišjo mogočo višino sredstev, torej 130.000 evrov?


Nekaj objav iz portala Zavoda Iskreni. FOTO: Zaslonski Posnetek
Nekaj objav iz portala Zavoda Iskreni. FOTO: Zaslonski Posnetek
Med prijavitelji, ki so formalno zadostili razpisnim pogojem, je komisija najvišje ocenila 17 od 135 prijavljenih organizacij, med katere je bilo razdeljenih 1.911.951,66 evrov. Šest prijav je prišlo prepozno, 129 vlog je bilo formalno popolnih, od tega jih 7 ni izpolnjevalo pogojev. 122 vlog je doseglo minimalni kakovostno merilo in so šle v ocenjevanje s strani komisije, pri čemer je bila vsaka vloga ocenjena s strani treh različnih ocenjevalcev. V sklopu razpisa so lahko prijavljene organizacije zaprosile za do največ 130.200,00 evrov sredstev za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta. Vse organizacije, ki so bile na razpisu izbrane, so prejele dodeljena sredstva v višini zaprošenih sredstev. Organizacije, ki so se prijavile na razpis, so same določile višino sredstev, ki jih potrebujejo za svoje programe, vsem 17 izbranim organizacijam pa je komisija razdelila v celoti zaprošena sredstva, kakršno koli zniževanje bi bilo tudi v nasprotju z razpisnimi pogoji. 


Je zavod Iskreni prvič prejel evropski oziroma državni denar za sofinanciranje projektov?


Zavodu Iskreni so bila v preteklosti že dodeljena sredstva.

(Leta 2012 je Zavodu ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport odobrilo zadnji projekt za razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, op.a.)


Zavod Iskreni, ki je dobil sredstva za odpravo posledic covida, je proticepilski, nasprotuje pa tudi splavu. Kakšno je vaše stališče o cepljenju in splavu?


Z ženo že dobrih 15 let sodelujeta v različnih preventivnih in izobraževalnih programih Zavoda, s čimer podpirata programe za podporo družin po vsej Sloveniji. Z ljudmi iz Zavoda Iskreni deli mnoge skupne vrednote, pri nekaterih pa se ne strinjajo.

Ministrovo osebno stališče je, da »v človekovem življenju ni nič vredno več, kot je vredno življenje samo. Vsak človek je v vseh obdobjih svojega življenja edinstven in nedotakljiv.« Pri svojem delu minister spoštuje ustavni red ter svoje vrednote zagovarja v tem okviru. Podpira cepljenje proti boleznim, po obveznem programu cepljenja so tako cepljeni tudi vsi njegovi otroci. Prepričan je, da je cepljenje edini način za čim hitrejši izhod iz epidemije covid-19 in se bo tudi sam cepil takoj, ko bo to mogoče.


O splavu se minister ni izrekel. (op. p.)

 

Komentarji: