Zaradi epidemije koronavirusa se manj polni tudi blagajna Zpiza

Fotografija:
Odpri galerijo

Kako poteka izplačevanje pokojnin v času koronavirusa, teče vse, kot mora?

V zavodu smo najprej poskrbeli, da so zaposleni, ključni pri izvajanju nakazil pokojnin in drugih prejemkov, tako na področjih informacijske tehnologije kot nakazovanja pokojnin in financ, takoj začeli delo od doma. Zavedali smo se, da je najpomembneje, da v času epidemije zagotovimo nemoteno izplačilo pokojnin in drugih prejemkov. Na začetku marca nihče ni mogel predvideti, kako se bodo stvari odvijale. Tako smo normalno izvedli izplačilo vseh prejemkov za mesec marec zadnji delovni dan. Pomembno je bilo tudi sodelovanje s pošto, da smo zagotovili prejemnikom, ki se jim pokojnina prinese v gotovini, da so zaradi omejitev predvsem v domovih upokojencev s pooblastili uredili, da so jo lahko prejeli. Prilivi sredstev v pokojninsko blagajno so bili v marcu še skladni z načrtovanimi oziroma jih je bilo celo 6 milijonov več.

Glede na dejstvo, da se je del industrije zaradi koronavirusa ustavil, zlasti zasebniki, in je kar nekaj zaposlenih končalo na zavodu za zaposlovanje, se postavlja vprašanje, ali se lahko pričakuje že za april in naslednje mesece, da se bodo zaradi tega zmanjšali prihodki v pokojninsko blagajno in hkrati povišali odhodki?

Zaradi razlogov, ki jih navajate v vprašanju, in v zvezi z interventnim zakonom, po katerem za nekatere delodajalce prevzame plačilo prispevkov država, nekaterim pa je plačilo prispevkov odloženo, bo priliv sredstev v pokojninsko blagajno v aprilu seveda bistveno manjši od načrtovanega, in to za skoraj 90 milijonov evrov, v maju in juniju pa bo ta številka še višja. Pri aprilskih pokojninah bo dobrim 287 tisoč upokojencem izplačan še enkraten solidarnostni dodatek, prav tako skoraj 15 tisoč brezposelnim uživalcem nadomestila iz invalidskega zavarovanja, skupno torej več kot 302 tisoč prejemnikom, v višini dobrih 66 milijonov evrov. Tako bo treba iz državnega proračuna, brez tekoče obveznosti po 161. členu ZPIZ-2, za izplačila iz pokojninske blagajne zagotoviti približno 215 milijonov evrov.
V mesecu juniju, ko je predvideno izplačilo letnega dodatka, pa bo treba zagotoviti iz državnega proračuna okrog 400 milijonov evrov.
Silva Čeh

Več iz te teme:

Komentarji: