Predstavitvena informacija

Dober komunikator obvlada pisanje, javni nastop in medosebno komuniciranje

Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika komunicirati pomeni izmenjavati oziroma posredovati misli, informacije, sporazumevati se.
Fotografija: Foto: Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
Foto: Getty Images/iStockphoto

To počnemo marsikje in v interakciji z marsikom. Doma z družinskimi člani, v službi s sodelavci in zunanjimi partnerji, v prostem času s prijatelji in znanci, tudi neznanci. Zato ne bi bilo napak, da bi se ustreznega izobraževanja na področju komuniciranja kdaj udeležili tudi tisti, ki se s tem ne ukvarjajo poklicno.

Dovolj izgovorov, čas je za odnose z javnostmi. Foto: LSPR Slovenija
Dovolj izgovorov, čas je za odnose z javnostmi. Foto: LSPR Slovenija


Če pa izhajamo iz poklicev, pri katerih se uspešnost dela meri s kakovostjo klime v podjetju, osebno rastjo in produktivnostjo zaposlenih, utečenimi delovnimi procesi, zadovoljstvom zunanjih partnerjev in potrošnikov, dobrimi projektnimi in prodajnimi rezultati, lahko trdimo, da je izobraževanje na področju odnosov z javnostmi nujno. Pomislite, kdaj ste se ga nazadnje udeležili?
Londonska šola za odnose z javnostmi (LSPR) skozi živopisno povezovanje teorije in prakse udeležence vodi od literature do dejanske uporabe znanja na delovnem mestu. Program je naravnan predvsem praktično in se, bolj kot samo na teorijo, opira na strokovne in tržne izkušnje predavateljev. V ospredju je seznanjanje z najnovejšimi trendi v teoriji in praksi, zato je program vsake generacije udeležencev posodobljen ter dopolnjen v skladu s trendi v stroki ter z željami in potrebami udeležencev. Osnovna vodila pri izvajanju modulov so tesno sodelovanje predavateljev in udeležencev med potekom programa, odprt prenos znanja in izkušenj ter interaktivno delo.

Začnemo 6. marca 2019. Foto: LSPR Slovenija
Začnemo 6. marca 2019. Foto: LSPR Slovenija
Predavatelji LSPR, ki so strokovnjaki in dolgoletni praktiki na svojem področju, predstavljajo temelje stroke ter okolje, v katerem deluje in na katero lahko komunikatorji vplivajo s svojimi komunikacijskimi projekti. Učijo, kako komunikacijske projekte pripravljati in kako meriti njihovo učinkovitost. Kakšna je razlika med korporativnim in izdelčnim komuniciranjem. Kako delujejo mediji in kako lahko z njimi vzpostavijo dobre odnose. Zakaj in kako mora strokovnjak za komuniciranje slediti novim tehnologijam v komuniciranju. Na praktičnih primerih udeleženci spoznavajo pripravo dogodkov, potek komuniciranja v kriznih situacijah, vodenje projektov in produkcije, nastop v javnosti in pred kamero, umetnost retorike, protokol in številne druge, za komuniciranje pomembne vsebine.

»Z razvojem stroke, tehnologije in novimi mediji se spreminjajo modeli komuniciranja. Oblikujejo se nove javnosti, širijo se področja odnosov z javnostmi in s tem potrebe po znanju na področju komuniciranja. Zato so med udeleženci LSPR tudi tisti, ki v tej stroki delujejo desetletje ali dve, pa želijo svoje znanje osvežiti in ga nadgraditi,« pravi direktorica izobraževanj na Marketing magazinu Mateja Repovž in dodaja: »V razpisih za delovna mesta opažamo, da delodajalci običajno iščejo posameznika s širšim spektrom znanja. Nekoga, ki obvlada pisanje, javni nastop in medosebno komuniciranje, kar so temelji za krepitev drugih specifičnih znanj na področju komuniciranja. Zato se LSPR udeležijo tudi tisti, ki na tem področju nimajo veliko prakse. LSPR namreč stroko komuniciranja, ki je vedno bolj razvejena, poveže v neko smiselno celoto.«