Predstavitvena informacija

Certifikat, ki spremlja napredek družbene odgovornosti do zaposlenih

Podjetja in organizacije s prijavo za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec tudi v času korona krize kažejo svojo skrb do zaposlenih.
Fotografija: Na razpis za prejem certifikata se je prijavilo že nekaj slovenskih podjetij oz. organizacij. FOTO: Ekvilib
Odpri galerijo
Na razpis za prejem certifikata se je prijavilo že nekaj slovenskih podjetij oz. organizacij. FOTO: Ekvilib

Raziskava, ki je bila letos narejena v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, kaže, da vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu, 84 % pa jih izvaja tudi ukrepe s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Da je družbena odgovornost do zaposlenih še posebej pomembna, se je pokazalo tudi v času krize ob koronavirusu. Zato nosilec projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec Ekvilib Inštitut in partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vabijo podjetja in organizacije k vključitvi v brezplačno pridobitev certifikata, ki je v letu 2020 na voljo za prvih 100 prijaviteljev.

Korak naprej h krepitvi družbeno odgovornih aktivnosti, s poudarkom na odnosu do zaposlenih, je s prijavo na razpis za prejem certifikata že storilo nekaj slovenskih podjetij oz. organizacij.

FOTO: Ekvilib
FOTO: Ekvilib


»Kot eden izmed ključnih ponudnikov IT-storitev na področju varnosti in digitalizacije se zavedamo odgovornosti do naših strank, zaposlenih in širšega okolja, v katerega smo vpeti. Podjetje NIL tako želimo umestiti na zemljevid družbeno odgovornih in trajnostnih podjetij, vendar ne le zgolj z značko na spletni strani, temveč tudi s pristopom k revizorskemu postopku, od katerega pričakujemo konkreten model. Z njegovo pomočjo bomo nato z glavnim vodstvenim timom, vodji in drugimi zaposlenimi izbrali ustrezne ukrepe in jih aplicirali kot orodje in smernice pri izvajanju začrtane strategije,« izpostavlja mag. Uršula Grošelj, vodja projekta Družbeno odgovoren delodajalec v podjetju NIL d. o. o., in dodaja: »Na prvi strateški delavnici smo se srečali z vodstvenim timom in s predstavniki Ekvilib Inštituta. Skupaj smo zarisali smernice in cilje, ki jih želimo doseči. Naslednji korak je delavnica z vodji za posamezno področje in delavnica z našimi zaposlenimi.«

O pozitivnih izkušnjah s postopkom certificiranja poročajo tudi iz podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota. »Odločitev za pridobitev certifikata je bila enostavna, saj gre za logično nadaljevanje naših večletnih aktivnosti na področju družbene odgovornosti, ki je ena izmed temeljnih vrednot našega podjetja. Postopek certificiranja poteka brez težav, kljub nekaterim organizacijskim omejitvam, ki jih je prinesla epidemija. Hkrati je sistematično zasnovan in pregleden, tako da smo tudi z dosedanjim potekom postopka zadovoljni. Pričakujemo izpopolnjen sistem, ki nam bo na tem področju pomagal vzdrževati oz. nadgraditi aktivnosti družbeno odgovornega delodajalca,« dodaja Drago Dervarič, direktor Saubermacherja - Komunale Murska Sobota d. o. o.
 

Certifikat je na voljo gospodarskim in negospodarskim organizacijam

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih, sicer temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Za prvih 100 prijaviteljev v letu 2020 bo postopek certificiranja brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.

FOTO: Ekvilib
FOTO: Ekvilib


Gre za edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu. Partnerji projekta so skupaj pripravili metodologijo podeljevanja certifikata, ki zajema analizo trenutnega stanja v podjetju oz. organizaciji, izbor relevantnih ukrepov na podlagi delavnice z referenčno skupino ter pripravo načrta njihove implementacije. V vsakem podjetju nato sledi spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov. Certifikat se tako podeljuje v dveh stopnjah; in sicer lahko podjetja in organizacije pridobijo pristopni in napredni certifikat.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec se sicer osredotoča na izboljšanje delovnih razmer zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.