Devet milijonov evrov za naložbe v prašičerejo

Naložbe bodo krepile produktivnost v plemenski vzreji v prašičerejskem sektorju, ki jo v Sloveniji izrazito primanjkuje.
Fotografija: S spodbudami naj bi okrepili varnost preskrbe s hrano na območju države. FOTO: Tadej Regent/Delo
Odpri galerijo
S spodbudami naj bi okrepili varnost preskrbe s hrano na območju države. FOTO: Tadej Regent/Delo

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 9 milijonov evrov. Z njimi naj bi spodbudili zmogljivosti kmetijskega sektorja za odzivanje na krizo v povezavi z izbruhom covid-19 in s tem okrepili varnost preskrbe s hrano na območju države. Naložbe bodo krepile produktivnost v plemenski vzreji v prašičerejskem sektorju, ki jo v Sloveniji izrazito primanjkuje.

Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta do vključno 19. oktobra do 24. ure za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov izpolnjevali zahteve iz uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2019 za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance.Do podpore so upravičene naložbe v ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme; nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, tj. za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke; ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme; ureditev dvorišč; ureditev čistilnih naprav in greznic; ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode; gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme; nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil; zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil; nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.


 

Od 2000 do tri milijone evrov podpore


Nepovratna sredstva se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, do podpore pa so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno milijona evrov podpore; mala, srednja in velika podjetja pa do vključno tri milijone evrov javne podpore.

Preberite še:

Komentarji: