Predstavitvena informacija

Do lagodnejše prihodnosti z nepremičninami

Naložbene nepremičnine postajajo eden od ključnih segmentov za vlagatelje.
Fotografija: Povprečna pričakovana donosnost naložbenih nepremičnin v Sloveniji znaša od 3 do 5 odstotkov letno. FOTO: arhiv Vzajemci nepremičnine
Odpri galerijo
Povprečna pričakovana donosnost naložbenih nepremičnin v Sloveniji znaša od 3 do 5 odstotkov letno. FOTO: arhiv Vzajemci nepremičnine

Z razvojem trga je investiranje v nepremičnine postalo bolj preprosto in ne zahteva več velikih začetnih vložkov.

Nepremičnine so tisti naložbeni razred, ki v zadnjih letih dobiva veljavo in postaja ob delnicah, obveznicah in denarju četrti osnovni naložbeni razred, ki mora biti umeščen v vsak naložbeni portfelj. Kot kažejo raziskave v ZDA in v Evropi, so nepremičnine trenutno eden izmed najbolj priljubljenih naložbenih razredov. Zadnja raziskava v Evropi (objavljena 12. maja 2021) kaže na izjemno zanimanje za naložbe v nepremičnine.

Kar 57 odstotkov anketirancev meni, da so nepremičnine dobra naložba (po raziskavi raziskovalnega inštituta YouGov). Kot glavni razlog za investicijo je 49 odstotkov vprašanih izbralo stabilno naraščanje vrednosti, kot drugi razlog pa je bil s 40 odstotki izbran "varnost med krizo".

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

 

Povprečna donosnost od 3 do 5 odstotkov letno*


Argumentu »varnost med krizo« ne gre oporekati. Raziskave iz ZDA kažejo na to, da so nepremičnine od leta 1960 v osmih obdobjih padanja borznih tečajev le enkrat beležile negativno donosnost, in sicer med letoma 2007 in 2009, ko smo bili priča krizi na nepremičninskem trgu. Zanimiva je ugotovitev, da so cene nepremičnin rasle tudi v obdobjih visoke inflacije, kar pomeni, da so bile odlična varovalka tudi v takih obdobjih. Nepremičnine verjetno ne bodo vedno popolnoma odporne na dogajanje na borznih trgih, vsekakor pa lahko vlagateljem prinesejo koristi. Še najbolje so se odrezale v medvedjih trendih, ko je te spremljala visoka inflacija.
 
Dobro je vedeti, da nepremičnine niso naložba, ki bi bila primerna za vsakogar. Vsaj ko govorimo o fizičnem lastništvu nepremičnin. Zato indirektne investicije, za katere so primerni tudi nižji vložki, postajajo vedno bolj zanimive.

Pod indirektne investicije spadajo:
  • nepremičninski skladi,
  • deleži v nepremičninskih družbah,
  • t. i. crowd-investing pri nepremičninskih projektih s posojili nepremičninskim družbam.
 
Indirekten način investiranja ima kar nekaj prednosti za vlagatelje:
  • nižji začetni vložek,
  • možnost višje razpršitve sredstev med več projektov,
  • brez stroškov in dajatev, ki jih prinaša lastništvo,
  • manj vloženega časa, saj se z nepremičninami ukvarjajo strokovnjaki,
  • brez tveganja izpada najemnine ali nepredvidenega stroška. 
FOTO: arhiv Vzajemci nepremičnine
FOTO: arhiv Vzajemci nepremičnine

 

Banka Slovenije: Nepremičninski trg ne kaže znakov pregrevanja


Po podatkih Banke Slovenije (BS) so se cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v lanskem letu zvišale za 5,2 odstotka. Svetovna pandemija je sicer vplivala na število transakcij v prvi polovici leta, vendar kot opažajo analitiki BS, se je trend v drugi polovici leta vrnil na ravni iz leta 2019. Analitiki dodajajo, da na trgu stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji še ni opaziti znakov pregrevanja, saj rast zadnjih let odraža rast BDP-ja, rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev in ugodne pogoje kreditiranja.
 

 
Podobni trendi so bili tudi v prvih letošnjih mesecih. Kot je dogajanje komentiral Klemen Kokalj, strateški direktor podjetja VZAJEMCI NEPREMIČNINE, d. o. o.: »Cene nepremičnin so letos rasle v nebo. Glavni razlog za to je kombinacija več dejavnikov. Umiritev negotovosti zaradi pandemije, dostopnost ugodnega bančnega financiranja in uvedba ležarin, ki je zamajala tradicionalno »vero« v banke, da nam plemenitijo prihranke in ne nasprotno. Če upoštevamo še čustveno navezanost Slovencev na nepremičnine, potem imamo odgovor na dlani. Ko denar beži z bančnih računov, beži v prvo logično alternativo. To so nepremičnine.« Koliko časa pa bomo še priča rasti na nepremičninskem trgu? »Trg bo rastel, dokler bo denar poceni, obresti nizke in povpraševanje večje od ponudbe. Ne pričakujem pa več tako visoke rasti cen nepremičnin. Lahko se zgodi dražitev še za kakšnih 10 odstotkov, kaj več bi bilo že preveč,« še dodaja Kokalj.

 

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

 

Stabilna naložba za miren spanec 
V Sloveniji obstaja kar nekaj možnosti investiranja v nepremičnine. Investiranje v nepremičnine ponujajo VZAJEMCI NEPREMIČNINE, d. o. o., ki so del VZAJEMCI SKUPINE. Podjetje je namenjeno projektnim investicijam v nepremičnine različnih vrst v želji, da se izbranim vlagateljem ponudi možnost sodelovanja pri nepremičninskih projektih. Strategija družbe stremi k iskanju različnih projektov, ne samo stanovanjskih, temveč tudi poslovnih in turističnih. Trenutno ima podjetje v portfelju dva aktivna projekta.

Vas zanima več o družbi VZAJEMCI NEPREMIČNINE, d. o. o., ter projektih, ki jih imajo v portfelju?
 
*Vir: Raztočnik, M., (2021). Matevž Raztočnik. Pridobljeno s https://superos.eu/je-nalozba-v-nepremicnine-se-smiselna-in-donosna/
 

Naročnik oglasne vsebine je družba Vzajemci nepremičnine d.o.o.