Državi letos manj dividend kot lani

Vlada je potrdila letni načrt upravljanja SDH.

Objavljeno
10. januar 2019 14.25
Posodobljeno
10. januar 2019 14.58
FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Ljubljana – Donosnost na kapital portfelja, ki ga upravlja Slovenski državni holding (SDH), naj bi letos dosegla 6,2 odstotka, izhaja iz letnega načrta upravljanja SDH, ki ga je danes potrdila vlada. Kot skupščina je vlada sprejela tudi merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države.


 
SDH za prihodnja leta ocenjuje, da bodo izvedeni in načrtovani prodajni postopki negativno vplivali na izračun donosnosti celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun. Država je že lani prodala del NLB, letos pa naj bi tudi Abanko. Načrtovana donosnost portfelja je sicer nižje od ciljne donosnosti, določene v strategiji, vendar je pri tem treba poudariti, da portfelj države sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne zgolj gospodarskih ciljev, poudarjajo na ministrstvu in dodajajo: »Uresničevanje strateških ciljev in gospodarskih ciljev pa se pogosto izključuje in zavira doseganje še višje donosnosti portfelja kapitalskih naložb države.«

Poleg ciljne dobičkonosnosti lastniškega kapitala si je SDH postavil tudi jasne cilje, vezane na načrtovane denarne tokove iz upravljanja naložb države. SDH za leto 2019 pričakuje, da bi država prejela 183,7 milijona evrov, SDH pa 39,3 milijona evrov, skupaj torej 223 milijonov evrov dividend. To je sicer manj kot v preteklem letu (467,7 milijona evrov), ko je država prejela izjemno visoke dividende Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke.