Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Novice

DUTB zaslužila z vrnjenimi posojili

Večino dobička je ustvarila s prevrednotenjem kreditnega portfelja.
DUTB v Ljubljani, 17. maj 2017
[DUTB,Ljubljana,table,motivi]
DUTB v Ljubljani, 17. maj 2017 [DUTB,Ljubljana,table,motivi]
Karel Lipnik
26. 4. 2018 | 06:00
3:53
DUTB je lani ustvarila 67 milijonov evrov čistega dobička, kar je drugi dobiček v zgodovini družbe. Upravljavcu slabega premoženja je uspelo lani skrčiti portfelj za več kot 23 odstotkov, večinoma zaradi vračila posojil.

Poslovanje DUTB
Poslovanje DUTB


Upravljanje kreditnega portfelja je Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) lani prineslo 95 milijonov evrov dobička. Od tega so 50,7 milijona evrov ustvarjeni dobički ob prodaji oziroma vračilu posojil, še za 54 milijonov evrov je bilo prevrednotenj. Stroški in odpisi pa so znašali 10,1 milijona evrov. Predlani je dobiček iz upravljanja kreditnega portfelja znašal 29,4 milijona evrov.

Naložbe v delnicah in obveznicah so DUTB lani prinesle 10,2 milijona evrov dobička, kar je le tretjina ustvarjenega leta 2016. Glavnina, več kot 9 milijonov evrov so prinesle dividende. Z upravljanjem nepremičninskega portfelja je DUTB lani ustvarila 11,2 milijona evrov dobička. Od tega so 2,4 milijona evrov prinesle najemnine, preostanek pa je posledica realiziranih dobičkov ob prodaji. DUTB je lani prodala za okoli 96 milijonov evrov nepremičnin, je razbrati iz letnega poročila (toliko je znašala prodajna vrednost). Za dobrih 50 milijonov evrov nepremičnin je DUTB tudi kupila.

Stroški financiranja so se lani več kot prepolovili, znašali so 22 milijonov evrov. Predvsem zaradi višjih stroškov upravljanja nepremičnin pa so se za petino povečali stroški storitev, ki so lani dosegli 14 milijonov evrov. Stroški dela so lani znašali 8,5 milijona evrov, kar je petino manj kot predlani. Bruto dohodki upravnega odbora so lani znašali 833.000 evrov. Največ, okoli 265.000 evrov bruto, je prejel glavni izvršni direktor Imre Balogh. Iz pojasnil DUTB je razvidno, da je manjši strošek dela posledica manjšega števila zaposlenih.

Odplačila posojila

Zmanjšanje sredstev je skoraj izključno posledica odplačil kreditnega portelja, kjer se je obseg posojil z 948 milijonov evrov zmanjšal na 660 milijonov. To so posojila, ki jih je med sanacijo bank prevzela DUTB. Iz pojasnil je razvidno, da je družba dobila lani odplačanih za 303 milijone evrov posojil, 27 milijonov evrov posojil je spremenila v nepremičnine ali lastniške deleže, za 71 milijonov evrov posojil pa je DUTB prodala.

Del posojil je tudi prevrednotila, kar je vrednost kreditnega portfelja povečalo za 105 milijonov evrov. Preostali del portfelja DUTB je lani doživel manjše spremembe. Vrednost deležev v družbah in dolžniških vrednostnih papirjih znaša 99 milijonov evrov, kar je dobra dva milijona evrov več kot konec leta 2006.

Vrednost nepremičninskega portfelja pa se je za tri milijone evrov zmanjšala, tako da je bila konec 2017 ovrednotena na 194 milijonov evrov.

DUTB je lani močno spremenil vire financiranja. Družba je odplačala vse obveznice, ki jih je bilo konec leta 2016 še za 549 milijonov evrov. Zadolženost pri bankah se je povečala za 166 milijonov evrov in je konec 2017 znašala 880 milijonov evrov.

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine