Dve delnici proti Uniorju

Skupščina kovaške industrije tudi tokrat ni minila brez zadržkov VZMD
Fotografija: Levo član uprave Branko Bračko, desno predsednik uprave Uniorja Darko Hrastnik. Foto: Brane Piano/DELO
Odpri galerijo
Levo član uprave Branko Bračko, desno predsednik uprave Uniorja Darko Hrastnik. Foto: Brane Piano/DELO

Zreče – Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je tudi na današnji skupščini oporekalo nekaterim sklepom, ki so sicer bili z večino glasov prisotnih delničarjev sprejeti. Združenje je tako napovedalo izpodbojne tožbe na sklepe o bilančnem dobičku v letu 2017, podeljeni razrešnici upravi, ki jo sestavljata Darko Hrastnik in Branko Bračko in podeljeni razrešnici nadzornemu svetu, ki ga vodi Branko Pavlin.
 
Skupščina se je le seznanila, da je bilančnega dobička lani bilo le 436.721 evrov, saj je uprava čisti poslovni izid v višini 4.053.960 evrov zmanjšala za dolgoročno odložene stroške razvijanja v znesku 3.617.239. Eden izmed večjih manjšinskih delničarjev je za Delo.si to komentiral, da gre za morebitno navidezno zmanjšanje dobička, ki bo tako ostal nerazporejen.
 
Skupščine se je sicer udeležilo le 66 odstotkov kapitala oziroma za toliko lastnikov delnic, med katerimi je največji z 39,5 odstotka delnic SDH.
 
Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki je napovedalo izpodbojne tožbe, ima v lasti le 2 delnici Uniorja. Kljub temu že od lani spodbija tudi lansko izčlenitev turističnega dela podjetja z Roglo in Termami Zreče v družbo Unitur.
 
Verbič ne popušča

Tako VZMD Kristjana Verbiča nadaljuje sodne postopke, s katerimi izpodbija lansko izčlenitev Uniorjevega programa Turizem v hčerinsko družbo Unitur. V VZMD so pojasnili, da je bil v začetku marca lanski sklep skupščine Uniorja o izčlenitvi že drugič vpisan v sodni register. Pred tem je namreč VZMD razveljavitev vpisa s pritožbo preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki na višjem sodišču že dosegel, zdaj pa je višje sodišče izpodbijani sklep o vpisu potrdilo.
 
»VZMD se z odločitvijo pritožbenega sodišča ne strinja in bo zoper to odločitev uveljavljal vsa pravna sredstva, ki jih dopušča pravni red. Škodo, ki je nastala z vpisom izčlenitve, bo združenje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uveljavljalo v pravdi, ki se že vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju zaradi izpodbijanja oziroma ničnosti sklepa skupščine oziroma v morebitnem drugem novem odškodninskem postopku,« so povedali na VZMD.

Unitur končno registriran

Vpis registrskega sodišča s 1. marca o ustanovitvi družbe Unitur pa je po zagotovilih uprave Uniorju pravnomočen, saj proti temu VZMD ni vložilo pritožbe, pritožbo Sveta delavcev pa je sodišče zavrglo. Iz Uniorja so še sporočili, da je tako končan zaplet, ki je z registracijo nove družbe nastal po lanskem juliju, ko je skupščina odločila, da iz delniške družbe Unior z izčlenitvijo in delitvenem načrtu Uniorja kot prenosne družbe del premoženja in poslovnih dejavnosti prevzame nova družba Unitur.

Komentarji: